FN:s klimatpanel IPCC har släppt en ny rapport. Gamla budskap om hur akut det är att dramatiskt minska människans utsläppen finns kvar, men domedagen har utelämnats denna gång. Man kan undra varför.

I årets upplaga drar man slutsatserna att vår livsstil och energiförbrukning är ohållbara. Utsläppen måste snabbt ner för att mildra effekterna av klimatförändringarna. ”Det är människans fel att jorden blivit 1,1 grad varmare”, rapporterar SVT.

Medierna letar febrilt efter sensationer. ”Slutsatsen är att klimatförändringarna redan är här, och att både människor och natur hotas”, fortsätter SVT. Man måste dock lägga till: ”Men hur stora effekterna blir beror väldigt mycket på hur snabbt utsläppen kan minska.”

Diskutera som vuxna?

Rapporten tycks sakna de hysteriska domedagsvarningarna om ”en planet som kokar bort i världsrymden”, som Ann Charlott Altstadt skriver i Bulletin. ”Frågan är nu hur de journalister och politiker som investerat prestige i domedagen ska kunna backa med hedern i behåll, så att vi kanske kan diskutera frågan som vuxna?”

Ja, det är något som behöver ske. Jag är själv allergisk mot hysterin kring klimat och miljö, även om jag alltid ansett natur och miljö tillhöra de mer centrala delarna av politiken. Men miljöaktivisterna har förstört och omöjliggjort en sansad diskussion.

Alla överdrifter gör att man baxnar och tar avstånd. Och det började ju långt innan Greta Thunberg var född.

Symbol för hela klimatdebatten är den här återgivna DN-artikeln från – 1972: ”Vi har tio år på oss att hejda katastrofen”.

Jo, jag tackar.

Jorden borde gått under 1982.

Men den gjorde inte det.

Därför att vi människor saknar förmåga att se in i framtiden. Framför allt har vi inte förmåga att se alla de nya tekniska lösningar som vi utvecklar över tid.

Sluta saboterar miljödebatten

Min uppmaning till miljöaktivister, och hela det klimatindustriella komplexet som tjänar stora pengar på att skrämma upp politiker, är att sluta överdriva och larma om undergången. Ämnet förlorar all trovärdighet när man vägrar inse att dessa aspekter måste vägas mot allt annat. Politik är en helhet. Man kan inte plocka ut en aspekt och säga att den ska vara överordnad allt annat.

Miljöpolitik mår bäst om den får starta i verkligheten. Om den tekniska utvecklingen får ha sin gång. Efterhand förmår vi lösa olika samhällsuppgifter på ett mer effektivt sätt som hushållar bättre med jordens resurser.

Den som vill se hur det går om politiken skulle ta över, kan studera det historiska experimentet med kommunistiska Sovjetunionen. Där hade politikerna all makt och lovade ordna allt. Resultatet blev att utsläppen och miljöförstöringen blev enorm. Orsak? Politiken kan inte lösa uppgiften, det kan däremot fri forskning och teknikutveckling.

Det är bra att FN slutar skrämmas med apokalypsen, men än är det långt kvar till en seriös och sansad diskussion om hur miljö och klimat bäst värnas.

*

Se mer i Samtiden: Vi har tio år på oss (14 okt 2018).