Sveriges Domareförbund var snabbt ute och fördömde Richard Jomshof (SD) när han kritiserade lindrig dom efter koranupploppen. Det var ingen hejd på hur farligt det var att kritisera ett domslut. Men varför är det nu så tyst när mängder med röster kritiserar ”snippa”-domen?

Svenska domare är vänster, de också. De förhåller sig inte opartiska. Det visas av deras synnerligen ologiska syn på vem som får yttra sig om en dom. När SD-politiker uttalar kritik mot låga straff, är det ett hot mot demokratin och förebådar jordens undergång.

När nu proteststormen är omfattande mot ”snippa”-domen, då håller Sveriges Domareförbund tyst.

Var är ordförande Hanna Werth nu?

”När Richard Jomshof kritiserar en dom och en domstol är det inte bara olämpligt. Det är dessutom fel och farligt”, skrev hon då. Vad säger hon nu?

”Sveriges Domareförbund har under 2022 mött domare från bland annat Afghanistan, Polen, Turkiet och Guatemala som vittnat om situationen i deras hemländer där politiker inte respekterar rättsstatsprinciperna”, skrev hon då. Har hon påtalat detta för kritikerna av ”snippa”-domen nu, att de går auktoritära regimers ärenden och borde hålla käft?

Nej, naturligtvis inte. Det är bara när SD-röster framför kritik mot domslut som det är farligt. Alla andra får gärna yttra sig i demokratins och yttrandefrihetens namn.

Detta är inte seriöst. Sveriges Domareförbund är en vänsteraktivistisk organisation med uppenbara partipolitiska tendenser. Så ska det inte vara i en rättsstat!

Jomshof på en högre, principiell nivå

Det som Richard Jomshof framförde i repliken ”Jag har rätt att uttrycka åsikter”, gäller också alla som kommenterat ”snippa”-domen.

Justitieutskottets ordförande Richard Jomshof har en betydligt mer hållfast och konsekvent syn på domstolarnas roll i en demokrati än vad Domareförbundet har.

Jomshofs principiella syn är den som nu alla tillämpar om ”snippa”-domen. Ingen tillämpar den syn som Hanna Werth framfört.

Här illustreras igen hur svenska maktetablissemang låter sina egna subjektiva personliga och partipolitiska referenser gå ut över de institutioner som de är satta att sköta opartiskt. Etablissemangen har övergivit sina kunskaper och blivit banala propagandister, helt utan respekt för de institutioner man har så stor makt över.

Inte undra på att svenska folket i allt högre grad känner misstro och minskat förtroende för dessa etablissemang.