Ny mätning från DN/Ipsos visar att väljarna för SD, M, KD och L placerar sig själva allt närmare varandra när vänster-högerskalan läggs samman med gal-tan-skalan som mäter radikalism mot konservativ hållning.

Dessa fyra partiers väljare befinner sig till höger och mer konservativa än radikala. Samtidigt blir de rödgröna partierna alltmer splittrade. S går åt höger och MP åt vänster. S blir lite mer konservativt, medan V blir lite mer radikalt.

Ipsos visar samtidigt att färre svenskar kallar sig feminister, liberaler eller ”gröna”.

Se inslag i Riks om mätningen: