Den svenska befolkningen blir en allt mindre andel landet. Och den utomeuropeiska invandringen är i en klass för sig jämfört med både våra nordiska grannländer och stora EU-länder som Tyskland och Frankrike.

Ordet folkutbyte är kontroversiellt för vissa, men vad ska man kalla det när Sverige nu har 20 procent utlandsfödda i landet? Och värst är Sverige när det gäller andelen utomeuropeiskt födda. Där ligger andelen på 14,9 procent, enligt ny statistik från Eurostat.

Det kan jämföras med Danmark som har 8,5 procent utomeuropeiskt födda i befolkningen och Finland har 5,4 procent. Sverige ligger alltså nära dubbelt och tredubbelt högre än dessa båda länder.

Sverige är värst

Också jämfört med EU:s stora länder har Sverige en mycket högre andel utomeuropeiskt födda, där alltså inte bara etniskt svenska trängs undan, utan också europeiskt födda, till förmån för födda i Mellanöstern och Afrika. I Tyskland är andelen utomeuropeiskt födda 10,9 procent och Frankrike 9,9 procent.

Redan det är historiskt höga siffror, men Sverige är som sagt värst med 14,9 procent.

Se inslag i Riks:

Hela listan över läget i EU per 1 januari 2022: