I klimatdebatten heter det att Sverige måste skärpa kraven och vidta flera dramatiska åtgärder för att rädda klimatet. Det är inte sant. Sverige är redan bland världens minst utsläppande länder.

KOMMENTAR. Sverige är redan föregångsland. De som vill agera för minskade utsläpp kan redan nu använda det svenska exemplet för att få andra länder att minska sina stora utsläpp.

Enligt den mest aktuella internationella statistiken ligger Sverige på plats 68 bland länder som släppte ut mest koldioxid 2019. Sverige har lägre utsläpp än länder som Finland och Norge, som har betydligt färre invånare och mindre industri. Och Belgien och Österrike har omkring dubbelt så stora utsläpp som Sverige, även om de har ungefär lika stor befolkning.

Men värst är naturligtvis Kina, som fortsätter öka sina utsläpp medan industriländer minskat sina utsläpp, inte minst Sverige.

Ovan: Världens 30 största förorenare 2019. Källa: World Bank/Carbon Dioxide InfoCenter

Sverige som har så mycket tung industri är alltså ändå ett land som släpper ut mindre koldioxid än andra västländer. För att inte tala om länder i andra delar av världen.

Trenden

Utvecklingstrenden är som sagt också intressant. Här har vi först kinesiska utvecklingen av koldioxidutsläpp de senaste 30 åren. Kina fortsätter öka utsläppen och har rätt att göra det enligt Parisavtalet eftersom landet förhandlade sig fram till att räknas som u-land.

Det är ju i den del av världen som växer både i befolkning som i ekonomiskt välstånd som det är mest angeläget att få ner utsläppen. Det handlar då om tekniska investeringar så att deras utsläpp i luft, mark och vatten minskar lika mycket som i den mer tekniskt avancerade västvärlden.

Västvärlden har minskat sina utsläpp. Och särskilt stor minskning noteras av… Sverige.

Därför är det fel att sätta hårda krav på att Sverige ytterligare ska pressa ned sina utsläpp, när det finns så många andra som kan göra mer för lägre kostnad.

Här finns en skillnad mellan de som sätter vetenskap och fakta främst, och de som ser klimat och miljö som en religion där det är viktigt att plåga den egna befolkningen för att känna sig god.

Det är viktigt att de som ser till verkligheten tar kommando i klimat och miljödebatten. Effektiva åtgärder är viktiga, så att vi inte smutsar ner i onödan. Men svaret är då att andra delar av världen behöver vår teknik och kunnande, inte vårt självplågeri på hemmaplan.