De företag som använder mest el i landet vill se ny kärnkraft. När MP satt i regeringen vågade man inte säga det, men nu talar industrin klartext.

Nio av elva storbolag svarar att kärnkraften är ganska eller mycket viktigt för Sveriges framtida elförsörjning. Det visar en enkätundersökning som SVT publicerar. Den har gått ut till de svenska bolag som förbrukar mest el. En klar majoritet har svarat att det inte räcker med vindkraft.

– Sverige kommer att behöva mer el för att industrin ska ska klara sina satsningar, säger Mikael Staffas, vd för gruvföretaget Boliden.

Ett annat gruvbolaget, statliga LKAB, räknar med att öka sin elförbrukning till mellan 60 och 70 TWh vid 2045, vilket är lika mycket el som hela Danmark använder i dag. Tidigare har LKAB talat om vindkraft, men efter regeringsskiftet medger man att det också är mycket viktigt med ny kärnkraft.