I 18 av 27 EU-länder har staten möjlighet att granska och stoppa olämpliga utländska investeringar i skyddsvärd verksamhet. Sverige har naturligtvis varit naivt, men nu ska skärpning ske.

Vi har en olycklig utveckling där västvärlden håller på att förlora sin ledande globala roll, samtidigt som totalitära regimer får allt större inflytande. Inte minst Kina har använt sin allt starkare ekonomi för att köpa upp västerländska företag. Syftena är flera. Istället för industrispionage är det enklare att köpa upp företag för att komma över strategisk viktig teknik. Ett annat skäl kan vara att investera i infrastruktur, för att kunna hota att stänga av den om landet i fråga inte lyder Peking.

Hamnar och vindkraftsparker

I Grekland har Kina köpt hamnar, i Sverige vindkraftsparker. Man behöver inte mycket fantasi för att föreställa sig en situation där Kina meddelar dessa länder hur de ska agera, och om de inte gör det stänger hamnarna för import och export, eller stoppar vindkrafssnurrorna från att producera el.

Värsta exemplet är väl hur Tyskland avvecklade kärnkraften för att istället göra sig svårt beroende av gas från Ryssland. Det har inte bara stått Tyskland dyrt, utan skakat hela Europa.

Vill vi verkligen att kommunister eller andra totalitära regimer har sådan makt i västvärldens demokratier?

Ja, har länge det naiva svaret varit.

Sverige har sovit

USA och Storbritannien var tidiga med att tänka om. Ekonomin är en viktig säkerhetspolitisk faktor i en värld där motsättningarna mellan olika samhällssystem växer sig starkare.

Svensk statsledning har hittills sovit. Kina äger runtomkring 20 procent av svensk vindkraft. Med en så stark position på den svenska energimarknaden försvagas den svenska beredskapen och risken ökar för att förmågan försämras att försörja befolkningen med energi vid en tillspetsad världskonflikt mellan demokratier och totalitära regimer.

Ett annat oroande exempel på svensk naivitet är att Kina fått uppdraget att bygga ut Stockholms tunnelbana, vilket ger kommunisterna utmärkt information om infrastrukturen i huvudstaden.

Regeringen agerar – staten ska kunna stoppa utländskt inflytande

Nu meddelar regeringen att man inlett arbetet för att stoppa utländska investeringar som kan skada Sverige. En lagrådsremissen har lämnats över till Lagrådet om ett svenska granskningssystemet.

En särskild myndighet ska inrättas för att granska utländska direktinvesteringar och vid behov stoppa dem. Den som investerar i skyddsvärd verksamhet får skyldighet att anmäla investeringar som kan innebära att utländsk aktör får inflytande över verksamheten.

Den här övervakningen och möjligheten att stoppa utländsk inblandning i Sverige kommer inte en dag för tidigt. Tvärtom. Det borde skett för ett årtionde sedan.

I en värld där motsättningarna ökar är det viktigt att även demokratier, som vill värna sin öppenhet, inte låter öppenheten utnyttjas av totalitära krafter för att undergräva västvärlden.