Stödet för att satsa på mer kärnkraft fortsätter växa. De skenande elpriser sedan Socialdemokraterna avvecklat sex reaktorer har fått svenskar att tänka om. På två år har stödet för kärnkraft fördubblats.

Den här opinionen tog de fyra Tidöpartierna till vara och gjorde till ett bärande tema i höstens valrörelse, vilket bidrog till valsegern. SVT:s vallokalsunderökning visade att energifrågorna var mycket viktiga för dem som röstade på något av partierna som röstade för Ulf Kristersson (M) till ny statsminister.

SD, M, KD och L lyfte fram kärnkraft som medel mot både utsläpp och prischocker, en uppfattning som sedan två år har allt starkare stöd i svenska folket. Ny förtroendemätning från SOM-institutet bekräftar detta.

Stödet för kärnkraft rusar

Viljan att satsa mer på kärnkraft växer. Under 2000-talets två första decennier låg stödet för ytterligare satsningar under de närmaste fem till tio åren runt 10 procent. Nu har det rusat upp till drygt 40.

Stödet för långsiktig användning av kärnkraft har ökat ännu mer. Närmare sex av tio vill på längre sikt bygga fler reaktorer, eller åtminstone ersätta de gamla med nya.

Andelen som är emot kärnkraft och vill avveckla, det som varit S, MP, C och V-linjen störtdyker. Den uppfattningen har numera bara stöd av ungefär var tredje svarande i den senaste SOM-undersökningen, som gjordes hösten 2022.

– Det innebär ett i någon mening historiskt skifte, säger Björn Rönnerstrand, statsvetare på SOM-institutet till DN.