För att blidka turkiske presidenten Erdogan har flera svenska etablissemangsföreträdare förespråkat att svenskar ska förlora sin yttrandefrihet, iallafall när läget är tillspetsat. Nu slår Kammarrätten fast att svensk grundlag ska gälla, också vid koranbränning och under Nato-ansökan.

KOMMENTAR. I sak gäller visserligen de mål som Kammarrätten i Jönköping avgjort polisens beslutade att ställa in en demonstration (allmän sammankomst) i Norrköping under förra årets koranupplopp i påsktid. Polisen ansåg att grundlagsfästa yttrande- och mötesfriheten kunde åsidosättas och tillståndsgivna möten ställas in, på grund av risk för ordningsstörningar.

Nu har Kammarrätten i efterhand upphävt polisen beslut, skriver man i pressmeddelande.

Upplösa, men först då oordning blivit stor

Domstolen slår fast att ordningslagen inte ger polisen möjlighet att ställa in allmänna sammankomster till följd av ordningsstörningar som inträffat eller befaras. I stället är det bestämmelserna om att upplösa sammankomster som kan bli aktuella. Dessa bestämmelser har polisen inte använt sig av. En ledamot anser i och för sig att det finns en laglig möjlighet att ställa in sammankomster vid ordningsstörningar, men menar att utredningen inte visar att störningarna var så allvarliga att det var befogat.

Skillnaden mellan att ställa in och upplösa, är att en sammankomst måste få starta. Och polisen ska med ”mindre ingripande” försöka upprätta allmän ordning. Först om dessa åtgärder ”har visat sig vara otillräckliga” för att upprätthålla ordningen får polisen upplösa sammankomsten i syfte att ”hindra fortsatt lagstridigt handlande”, av typen motdemonstrationer.

Polisen kan alltså inte i förväg, på allmänna spekulationer om vad som skulle kunna hända, hindra svensk yttrande- och mötesfrihet.

Viktig dom till grundlagens stöd

Detta är en viktig dom. Varken regeringen eller polisen får hänvisa till att otrevliga saker skulle kunna hända om vissa svenskar får yttra sig och med den förklaringen tysta dem.

Så går det till i diktaturer.

Så ska det inte gå till i Sverige. Vare sig det gäller hot om våld från motdemonstranter eller en statschef i annat land hotar att missgynna Sveriges intressen, får yttrande- och mötesfriheten ställas in.

Skälet är att en sådan möjlighet skulle öppna det sluttande planet till ett läge där regeringen eller polismyndigheten avgör vad som är lämpligt att uttala i offentligheten. Då är demokratin avskaffad. Då har Sverige blivit som i det forna kommunistiska östblocket – ofritt.

Yttrandefrihet kan ha ett pris

Det alla svenska etablissemang måste lära sig är att yttrandefriheten kan ha ett pris. Sverige kan få sin Natoansökan förskjuten. Bojkotter mot svenska varor kan starta i Mellanöstern.

Men om man låter risken för sådana konsekvenser styra vad som får yttras, då är den fria åsiktsbildningen avskaffad. Då blir landet de facto en diktatur där en överhet avgör vad som får sägas.

Självklart kan man vädja till debattörer och opinionsbildare att ta det lugnt i ett känsligt läge. Och de som vill framföra åsikter på provokativt vis, kan uppmanas att använda mer respektfulla metoder. Den som är för yttrandefrihet för egen del, måste naturligtvis ge meningsmotståndare samma rätt.

Men i grunden måste friheten finnas där. Den rätten får aldrig dras in av stat och ordningsmakt.