I en fråga tycker Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Moderaterna faktiskt lika. Och får beröm av S-tidningen Arbetarbladet för det.

Det gäller den viktiga välfärdsfrågan om personlig assistans för funktionsnedsatta. Dessa partier vill förstatliga huvudmannaskapet. Nu får man också stöd av den statliga utredning som undersökt hur systemet ska kunna göras bättre.

Måste kunna gå på toaletten, duscha och äta

Detta tycker Arbetarbladet i ledarartikel är välkommet: ”Den här gången kommer ett utredningsförslag om assistansen som faktiskt är bra. Och det är att huvudmannaskapet för assistansen helt ska lyftas över på staten. Istället för att som idag, vara delat mellan kommunerna och staten.”

Ja, det har varit mycket strul kring detta system.

”Socialdemokraterna gjorde bort sig ifråga om assistansen. Tyvärr”, konstaterar Arbetarbladet som inte är nådig i kritiken: ”Det var fullkomligt obegripligt att S gjorde minskat antal assistanstimmar till sin politik”. Det innebar i praktiken att ”Socialdemokraterna inte tyckte det var självklart att människor ska vara sig kunna gå på toaletten, duscha eller äta.”

Ökar rättssäkerheten i bedömningarna

Med utredningsförslaget ökar likabehandlingen och rättssäkerheten i bedömningarna. Att ge dem med funktionshinder möjlighet att leva ett vanligt liv är en av välfärdens kärnuppgifter. Det är för detta svenska folket är berett att betala en av världens högsta skatter. Men då ska de just gå till kärnuppgifter och inte till politiska jippon och ständigt nya kommunikatörer på myndigheterna.

Utredningens förslag innebär också att det politiska ansvaret blir tydligt. Regeringen på riksnivå får stå till svars för eventuella försämringar i assistansrätten. Socialdemokraterna har försökt skyffla ansvaret nedåt, på hundratals olika kommuner.

Nu återstår bara en sak: Att regeringen lägger fram utredningens förslag som proposition så att riksdagen kan anta ett mer rättvist och robust system.