Striden i Botkyrka handlar om Socialdemokratin ska ta avstånd från kriminella eller se mellan fingrarna och hålla sig väl med de kriminella gängen. Skrämmande nog visar Botkyrka att den socialdemokratiska partiledningen på de kriminellas sida.

En sak är klar: Ebba Östlin agerade kraftfullt mot ABF:s fritidsgårdar när det bevisligen visade sig att kriminella gäng infiltrerat studieförbundet. För detta blev hon avsatt av partiet. En avsättning som också partiledningen står bakom. Det ger ett mycket märkligt intryck.

Olycklig signal

Eller som Expressen summerar: ”Men S-ledningens agerande slår också mot kampen mot gängen.”

Är det så illa? Ja, partiledningen så tydligt backar upp dem som avsatte Ebba Östlin ger man ”en mycket olycklig signal”.

Socialdemokratiska lokalpolitiker ska inte bekämpa kriminella. De ska vända bort blicken och låta de kriminella ta över fritidsgårdar. Och på sikt står skolor och annan kommunal verksamhet på tur att tas över av de kriminella som hotar sig till makten.

En maffia kan då breda ut sig över Sverige och nå enorm makt över all den välfärd som kommuner lokalt utför i landet.

S bör tänka på Italien

Men detta sätt att alliera sig med kriminella är inte riskfritt. I Italien innehade socialistpartiet efter andra världskriget ofta premiärministerposten. Men inför parlamentsvalet 1994 hade maffiamedlemmar börjat vittna och kunde avslöja hur nära, men hemligt, sambanden var mellan maffialedarna och socialistpartiets toppolitiker. Väljarna såg då till att rösta bort socialistpartiet, inte bara från makten utan från parlamentet.

Socialistpartiet finns inte längre. Det upplöstes.

Socialdemokratin leker med elden när de låter kriminella härja och lever i någon sorts symbios med den framväxande maffian i Sverige.

Är S de kriminellas parti?

Här måste också de andra partierna vara vaksamma. Man bör dokumentera hur S agerar i situationer där kriminella hot och infiltration sker i kommunal verksamhet. Ett sådant samröre sker naturligtvis i största möjliga hemlighet. Det är något man alltid kommer att förneka.

Men som i Botkyrka kan man se vilka krafter det är som S-ledningen stöder. Röstar man bort de partiföreträdare som inte bara snackar om att man är emot kriminalitet, utan faktiskt i handling agerar mot kriminellas infiltration av offentligt finansierad verksamhet?

Genom att fälla Ebba Östlin har vi ett tydligt indicium på att Socialdemokratin inte har för avsikt att bekämpa brottsligheten. Om partiet varit det, hade man hyllat Östlin, inte avsatt henne.