I medierna beskrivs det som att den nya regeringen har mycket lågt förtroende enligt ny mätning. Det ger en felaktig bild som mer låter som S-propaganda.

ANALYS. Det är föreningen Medieakademin som tillsammans med Kantar Public och Göteborgs universitet publicerar sin årliga Förtroendebarometern.

Som framgår av grafiken ovan hade S-regeringen förtroende av 29 procent 2016, medan nuvarande regering har förtroende av 34 procent i början av 2023.

Coronapandemi och krigsutbrott

Skälet till att ”regeringen” tappat förtroende jämfört med förra året beror på att såväl pandemi som krigsutbrott skapade samling bakom regeringen. Den puckeln är nu över.

Därför är det rimligare att jämföra med första åren med den förra S-regeringen. Då har nuvarande trepartiregering (M-KD-L) större förtroende än den dåvarande tvåpartiregeringen (S-MP).

Men den nuvarande regeringen behöver börja leverera för att inte fortsätta falla i förtroende under kommande år.