Migrationen till Sverige och Europa fortsätter i snabb takt. Nya medborgarskap beviljas på löpande band. Sverige är naturligtvis värst. Fyra och en halv gång fler medborgarskap beviljades 2021 i Sverige än EU-snittet.

Det är Eurostat som publicerat officiella uppgifter om hur många som fått medborgarskap i de europeiska länderna under 2021. Europa har ökat antalet beviljade medborgarskap med hela 14 procent på bara ett år.

Och som framgår ovan sticker Sverige – fortfarande – ut kraftigt gentemot övriga Europa.

Titta på Tyskland, som 2015 också tog emot många migranter. De ligger nu under snittet på beviljade medborgarskap. Men Sverige fortsätter sprida medborgarskap till allt och alla.

Ursprungsland långt borta

Det är heller inte personer från våra grannländer som blir medborgare. Tvärtom. För Sveriges del kom flest från Syrien, Somalia och Afghanistan.