När Högsta domstolen nu prövat de första domarna efter korankravallerna i Örebro i april förra året sänker man straffen för två män. Bara de åtalades egna handlingar räknas. Att de sker i en allvarlig upploppssituationen har ingen betydelse.

KOMMENTAR. Det är första gången Högsta domstolen prövat den nya lagen om grovt sabotage mot blåljusverksamhet.

Trots att straffskalan innehåller livstids fängelse sänker HD straffen för två män till tre år respektive tre år och tre månader.

Högsta Domstolen kommer fram till att gärningarna uppfyller rekvisiten för både våldsamt upplopp och sabotage mot blåljusverksamhet, men dömer enbart för sabotage mot blåljusverksamhet. Brotten bedöms som grova, främst med hänsyn till att de har begåtts inom ramen för ett omfattande och allvarligt angrepp mot polisen.

Ingen hänsyn till samverkan med andra kriminella

Enligt Högsta domstolen finns det inte stöd för påståendet att samtliga som deltagit i oroligheterna har agerat tillsammans och i samförstånd med varandra. I målet finns inte heller någon närmare utredning om i vilken utsträckning och på vilket sätt de tilltalade varit delaktiga i de delar av händelseförloppet som i åtalet inte specifikt kopplas till dem.

De tilltalade döms därför enbart för vad som konkret kunnat kopplas till deras eget agerande. Vid bedömningen av gärningarnas allvar har det tillmätts stor vikt att de vidtogs i ett sammanhang då även många andra personer angrep polisen.

Upplopp sker i kollektivt samförstånd

De tilltalade behöver endast ta straffrättsligt ansvariga för de handlingar som konkret kunnat bevisas mot var och en. Att upplopp bokstavligen är våldsverkare som samverkar vid ett och samma tillfälle för att åstadkomma största möjliga skada, bryr sig Högsta domstolen inte om. Upplopp finns inte i HD-domarnas hjärnor. Bara enskilda personer som gör enstaka handlingar.

Detta är vanvett.

Högsta domstolen förnekar att upplopp, inte minst för blåljuspersonal, en helt annan och farligare situation än om en person ensam attackerar en polispatrull.

Suck. Ännu en spik i kistan på den svenska rättsstaten. Våldsverkarna kan flytta fram sina positioner ännu mer. Svenska domstolar rycker på axlarna när polis och åklagare inte kan bevisa att gärningsmännen agerat i samverkan – även om alla bilder från händelserna visar att ett stort antal personer attackerat samtidigt. Själva händelseförloppet i sig borde vara bevis på att alla som agerar likartat gör det i samverkan för att nå betydligt högre våldsverkan mot blåljuspersonalen.

Lagarna måste skärpas

Än en gång visar det sig att Morgan Johansson som justitieminister var en katastrof. Han skrev inte lagen på ett sådant sätt att HD inte kunnat hjälpa våldsverkarna att smita ut mellan paragraferna till lägre straff.

Om det angetts i lagen att flera personer som agerar samfällt vid blåljussabotage ska betraktas som försvårande omständighet, hade HD inte kunnat avfärda upploppssituationen som man nu gör.

Men vi har ju lag om våldsamt upplopp. Jo, men HD skriver att man väljer att döma enligt den nya lagen mot blåljussabotage, och där finns inte upploppsrekvisitet med.

Dåliga politiker ger dåliga lagar, som ger dåliga domslut. Så faller en rättsstat samman.