Det är glädjande att Tingsrätten ger en kvinna, en privatperson, rätt i att SVT inte får kränka hennes privatliv bara därför att hon har ”fel” åsikt om vaccin. Medier ska inte slå nedåt och håna privatpersoner. De ska granska makthavare åt folket.

KOMMENTAR. En kvinna som förekommer i SVT-dokumentären ”Vaccinkrigarna” har stämt staten efter att programmet friats av Granskningsnämnden och en förtalsanmälan inte lett till någon åtgärd.

Tingsrätten ger nu kvinnan rätt. Hon får 100.000 kr i skadestånd. Domstolen anser att det är osäkert om det självreglerande mediesystemet är tillräckligt för att staten ska anses ha skyddat kvinnans rätt till privatliv, i enlighet med Europakonventionens mänskliga rättigheter.

”Sammanfattningsvis anser tingsrätten att det i Sverige saknas ett tillräckligt adekvat och effektivt skydd för (kvinnans) privatliv såvitt avser de ingrepp som (hon) utsatts för, nämligen publiceringen av material från inspelningar med hjälp av en dold kamera samt genom användandet av falska identiteter och vilseledandet i det journalistiska arbetet”, skriver tingsrätten.

Varför hänga ut privatperson?

Grundfrågan är varför medier inte granskar beslut i kommuner och regering, beslut som påverkar miljontals människor och handlar om mångmiljonbelopp, utan ägnar sig åt att sänka en kvinna som är kritisk mot coronavaccinet?

Svaret är att medierna numera tillhör samma etablissemang, samma sociala kretsar, som andra makthavare. Det är också enklare att hoppa på och lura en privatperson utan medievana, än att granska politiker, myndigheter och företag.

Medierna måste återfinna sin roll

Det här är ett exempel på hur förvirrade och ofokuserade svenska medier har blivit. Man vet inte vilken roll man har, och låter då personalens privata preferenser styra. Det enskilda journalister tycker illa om blir granskat, inte makthavarna i samhället.

Här måste mediebranschen hitta tillbaka till sin centrala roll i en demokrati. För att den ska fungera behöver medborgarna vara välinformerade, så att de i allmänna val kan göra sina partival på så bred kunskapsbas som möjligt. Här spelar medierna en viktig roll i att granska stat och myndigheter.

Domen skyddar enskilda

Tingsrätten gör därför rätt som skyddar den kvinna som SVT satt klorna i bara därför att hon inte tycker som etablissemangen. Staten ska skydda medborgarna mot övergrepp från mäktiga aktörer som SVT.