Sluta fjäska för turkiska regimen! Avbryt alla kontakter. Varje gång möten sker riktas nya krav och nytt gnäll från turkiska sidan. Det är meningslöst. Föraktfullt. Lägg ner!

KOMMENTAR. Det är otroligt att svenska UD låter turkiska regimen förnedra Sverige gång på gång. Nu senast är det den turkiska delegationen vid EU-konferens i Stockholm som öser ut kritik mot Sverige.

– Jag skulle beskriva det som att er regeringen har undertecknat ett trilateralt dokument som de har deklarerat att de vill implementera, säger Akif Cagatay Kilic.

Han talar till Sverige som om han vore förälder och Sverige barn. Eller som SvD summerar hans budskap: ”Sverige har gjort vissa framsteg i processen, men har fortfarande en resa att göra.” Han är ”besviken” på att Sverige inte gjort mer.

Vilket larv!

Det finns inget mer att tala med den turkiska regimen. Sverige är godkänt som medlem i Nato. Det enda som återstår är att Natos 30 medlemsländer på hemmaplan ratificerar beslutet. Det har 28 länder gjort, snart 29 när Ungern är klar med sin process. Sedan återstår bara Turkiet.

De har att ratificera inträdet. Eller låta bli. Några fler möten bör inte hållas. Ställ in det som turkarna bjudit in till 9 mars i Bryssel.

Sverige har ingen anledning att fjäska. Det är Nato som blir starkare om Sverige går med. Det är Nato som ska tacka Sverige för att landet är berett att ändra 200 år av säkerhetspolitisk tradition av militär alliansfrihet.

Om Turkiet inte fullföljer ratificeringen är det Nato som visar sin fullständiga impotens i ett allvarligt skede i Europas historia.