Kritiken mot polisledningen har länge funnits från höger. Nu går också S-röster ut och ifrågasätter rikspolischefen. Han drev fram en egen utredning av polischefen Mats Löfving som överraskande snabbt kom fram till att han skulle avskedas eller omplaceras.

Det är nu S-märkta Sydöstran som riktar hård kritik mot rikspolischefen Anders Thornberg.

Offentligt hängd

På ledarplats fördömer tidningen den utredning som undersökt privata relationer inom polisledningen och kom fram till att Mats Löfving fattat beslut som utgör jäv.

Jan G Andersson skriver: ”Man måste hålla med gamle klarsynte sanningssägaren Leif G W Persson, att ingen kommit närmare att bli hängd offentligt än Mats Löfving.”

Och menar att konflikter på arbetsplatsen ska hanteras enligt MBL mellan arbetsgivaren och den facklig organisationen. ”Varför det istället skulle göras av en av Rikspolischefen utsedd privatdomstol är obegripligt och allmänhetens förtroende för Rikspolischefen börjar bli så uttunnat efter alla hans tillkortakommanden att det tål definitivt inte en dikeskörning till.”

Brottsligheten tilltar

Från andra är kritiken mot rikspolischefen mer inriktad på att polisen tycks helt oförmögen att bekämpa kriminella klaner och gäng i Sverige. En förklaring kan vara att polisen av politiska skäl vägrar analysera vad kriminaliteten orsak utgörs av. Det som BRÅ konstaterat har med invandring att göra. De med utländsk bakgrund är mångdubbelt överrepresenterade i grovt våld i Sverige.

Ändå säger Anders Thornberg att polisen ”inte vet” varför kriminaliteten ökar. Kritiker menar att om polisen inte förstår vad utvecklingen beror på, är den oförmögen att lösa sin uppgift.

Se mer i inslag i Riks: