Under 2022 rapporterade de sex största bidragsmyndigheterna att antalet bidragsbrott ökat kraftigt. Man har stoppat utbetalningar på 1,8 miljarder kr.

Antalet misstänkta bidragsbrott var förra året 11 300, vilket är 15 procent fler än året innan, rapporterar Sydsvenskan.

Allra flest välfärdsbrott upptäcks av Försäkringskassan – där ökade antalet polisanmälningar med 38 procent. Men även Arbetsförmedlingen, CSN och Pensionsmyndigheten anmäler allt fler.

2019 inledde Försäkringskassan ett samarbete med 21 andra statliga myndigheter för att upptäcka fler välfärdsbrott. De tipsar varandra om individer som bör granskas, och tar även emot tips från socialtjänsten och a-kassor.

Ännu har inte staten samordnat utbetalningarna via en myndighet som kan kontrollera om en person eller ett konto får bidrag från flera olika myndigheter samtidigt. Det skulle ge möjlighet att upptäcka om en person begär bidrag från flera myndigheter samtidigt.