Traditionen i Sverige påbjuder att eftervalsdebatt ska vara brutalt ärlig om det egna partiet. Thomas Eriksson i MP:s partistyrelse lever upp till detta. Han pekar på bristerna i trovärdighet.

I en replik i SvD skriver han: ”Problemet [är] att partiets politik i många delar är djupt impopulär hos många väljare.”

Han lyfter särskilt migrationspolitiken: ”MP måste kunna svara på hur integrationen ska kunna lösas, segregationen brytas och skolan bli mer jämlik innan partiet kan nå fram med budskap om generösare flyktingpolitik.  Här vill jag säga att min egen vision i grunden är global fri rörlighet. Men den realpolitiska analysen kan inte vara annan än att vi är otroligt långt ifrån att kunna driva den typen av ställningstaganden.”

Eriksson (MP) har dock inga förslag annat än att vara emot att slopa de två språkrören för en partiledare.

I Riks har jag och Denice Westerberg diskuterat Miljöpartiet och lyfter också in helgens folkomröstning i Berlin, där väljarna sa nej till en mer klimataktivistisk politik.