Idag kom domen mot den 16 åring som sköt ihjäl Fredrik Andersson när han försökte avstyra skjutning inne på ett gym i centrala Stockholm. Mindre än tre års ungdomsvård blir påföljden. Dessa låga straff förklarar våldsvågens eskalering i Sverige.

Inte nog med att gärningsmannen Frunze Saghatelyan, nu 17 år, skjutit ihjäl en person med civilkurage på gym, han döms också för att ha kastat in en handgranat mot en restaurang i centrala Stockholm.

För detta kommer han mycket, mycket billigt undan. Om två år är han ute igen och kan fortsätta mörda och bomba i Sverige.

Här är felet!

I denna dom ser vi en av grundorsakerna till att polisen är chanslös att stoppa våldsvågen med dödsskjutningar och bombningar av bostadshus och restauranger.

I Danmark hade gärningsmannen kunnat låsas in i 20 år.

Då hade han varit borta från gatorna under lång tid. Inte kunnat begå nya brott.

Svensk kriminalpolitik har blivit ett fullständigt haveri sedan invandringen sett till att vi i landet har personer med ett helt annat våldskapital och fullständig likgiltighet inför andra människors liv.

Radikalt andra straffskalor krävs

Om Sverige ska ha en chans att få stopp på och vända en eskalerande våldsvåg måste regering och riksdag i grunden göra om straffskalorna för våldsbrott.

De kriminella som visar föraktfull likgiltighet för andra människors liv måste låsas in under årtionden. Inkapacitering är det effektivaste verktyget en rättsstat har att skydda hederliga medborgare från besinningslöst våld.

För sprängningar eller skjutningar som sätter andra människors liv i fara måste brottsrubriceringen alltid vara mordförsök, inte bara vapenbrott och allmänfarlig ödeläggelse som ofta sker idag. I Spanien dömde svenska medborgare till 35 års fängelse, även om ingen skadats i skjutningar och sprängningar.

Hit måste svenska straffskalan.

Ta gärna bort livstids fängelse, eftersom det aldrig tillämpas i praktiken. Straffskalan borde istället vara upp till 40 års fängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning.

Vill vi stoppa våldsvågen eller inte?

Man kan tycka det är väldigt hårt. Men med det våldskapital som finns i samhället numera har vi inget val. Den som vill skydda hederliga människor från besinningslöst våld måste bli lika hård som man är i andra europeiska länder.

Den som är emot det, accepterar våldsvågen och att alltfler ur allmänheten blir dödade.

Politiker borde pressas hårdare. Hur många ur allmänheten är man beredd att låta dö för att värna gärningsmännens bästa?

Om vi vill ha stopp på våldsvågen måste vi acceptera den verklighet som nu råder. Vi är somliga som önskat att vi inte låtit så många komma till Sverige från våldshärjade regioner. Men nu är det som det är. Då måste vi ha handlingsförmågan att anpassa rättsstaten efter det våld som begås på gator och torg.

Det är bara att sätta fart och skriva om påföljdsparagraferna i brottsbalken.