De våldsamma upplopp som skedde i april förra året innebar polisinsatser som kostade 84 miljoner kronor. Medier försöker lägga ansvaret för kostnaden på den som fått tillstånd för offentlig sammankomst i demokratins namn, inte på de motdemonstranter som olagligen försökte stoppa yttrandefriheten.

KOMMENTAR. Svenska medier har ingen förståelse för vad demokrati är. Både SVT och SR lägger inte ansvaret för polisens kostnader på de som bröt mot lagarna, begick grova våldsbrott och stoppade en tillståndsgiven sammankomst. Nej, man lägger ansvaret på den som i demokratins och yttrandefrihetens namn genomförde möten helt enligt de svenska lagarna.

I SVT heter det att Rasmus Paludans ”valturné kostade polisen 84 miljoner kronor”.

I Sveriges Radio heter det att ”Polisens bevakning av … politikern Rasmus Paludans aktioner i Sverige förra året kostade sammanlagt 84 miljoner kronor.”

Detta är inte sant. Det är inte nyhetsförmedling. Det är propaganda.

Det som kostade stora resurser och uppemot 200 skadade poliser var ”motdemonstranterna”. De som bröt mot svenska lagar. De som tog till våld mot en grundlagsskyddad sammankomst. De som skadade poliser. De som brände polisbilar.

Det var islamisterna som kostade polisen 84 miljoner kronor. Till detta ska läggas tiotals miljoner för domstolsprövningarna.

Varför vinklar medier händelser till kriminellas förmån? Varför försvarar inte medierna yttrandefriheten och fördömer dem som med våld vill inskränka det fria samhället?