Kostnaderna för myndigheterna har rusat. Det är inte bara byte av generaldirektörer som behövs. Många myndigheter borde läggas ned eller slås samman. Det menar Leif Östling, tidigare vd i Scania och nu ordförande i Kommissionen för skattenytta.

Östling konstaterar att 141 myndigheter har färre än 50 anställda. De borde kunna läggas ner och de kärnuppgifter för staten de utför bli avdelningar i andra myndigheter. Då slipper man stora overheadkostnader, som egen it-expertis, jurister och inte minst kommunikatörer.

I Riks går jag och Denice Westerberg igenom Leif Östlings debattinlägg i Dagens industri: