På pressträff med statsministern ställde Riks frågor om arbetet mot gängkrigen som härjar landet. Ulf Kristersson svarade att det kommer ta tid, men att Tidöavtalet ska genomföras med bland annat fler utvisningar.

När kommer vi att se en förändring?, frågade Riks utsände.

– Vi gör nu precis de saker som vi kommit överens om att göra. Det är ett paradigmskifte i svensk kriminalpolitik. Vi genomför riktigt stora förändringar i lagstiftningen: skärpta straff, fler verktyg för polisen och möjligheten att utvisa människor som begår brott, svarade Kristersson.

Han ser det som en hel katalog med mönsterbrytande åtgärder.

– Det kommer krävas mycket handgripliga förändringar. Det vi ser nu är en helt förfärlig utveckling. Men det kommer att ta tid. I Danmark tog det tio år att halvera den grova kriminaliteten. I New York tog det hela 90-talet.

– Alla som tror det kan gå fort, kommer att bli besvikna. Men jag kan garantera att vi kommer att göra precis det vi sagt vi ska göra, summerade Kristersson.

Det får inte ta för mycket tid

Kommentarerna från statsministern visar att regeringen har en tydlig ambition. Det är ett viktigt besked.

Jag hör inifrån riksdagen att SD-företrädare är övertygade om att regeringen kommer att fullfölja Tidöavtalet. Man är säker på det.

Ändå känner jag en frustration över att så gott som varje morgon vakna till nyheter om nya skjutningar och sprängningar i Sverige.

Här finns en diskrepans mellan det svenska folket ser – en fortsatt och alltmer utbredd och dödlig våldsvåg – och politikens försäkringar om att förändringar kommer att ske. Ju längre det dröjer tills vi får se dessa förändringar omsättas i verkligheten, desto större kommer otåligheten att bli.

Hur många ska behöva dö? Hur många ska behöva inskränka sina liv för att inte riskera livet? Hur länge ska hederligt folk behöva underkasta sig kriminellas galna våldskapital? När ska staten uppfylla sin absoluta kärnuppgift att skydda medborgarna från våld och död?

Jag tror vi behöver mer än försäkringar från regeringen. Vi behöver se de första påtagliga åtgärderna ganska snart, annars är risken att förtroendet urholkas också för den nya regeringen.

Tidigare regeringars skuld

Visst, jag är fullt medveten om att det är tidigare regeringar som orsakat nuvarande situation där rättsstaten i Sverige står maktlös och handfallen gentemot klan- och gängkriminaliteten.

Men det är som freds- och konfliktforskare kunnat dokumentera, att om våldsspiralen når en viss nivå blir den omöjlig att rulla tillbaka. Då biter sig våldet fast.

Ett sätt att skapa ökad tilltro till att ett paradigmskifte är på väg, vore om regering och riksdag kunde vidta någon påtaglig åtgärd som visar vilken ny väg man slår in på. Svenska folket behöver bevis på att det inte – likt förra regeringen – bara är pladder och tomma löften.

Det är inte ett krav om att ordning och lugn ska vara återställt omedelbart, men några synliga tecken på att paradigmskiftet kommer är i högsta grad efterfrågat. Det skulle kunna motverka hopplösheten som breder ut sig i landet, och återge lite hopp om att utvecklingen kan vändas. Att den ska vändas.

*

Se frågor och svar i Riks: