Häromdagen publicerades en opinionsmätning från Novus av SVT. Den visar på ett visst övertag för vänsteroppositionen. Men den iögonfallande skillnaden är att skillnaden i partival tycks växa i hur män respektive kvinnor skulle röstat.

KOMMENTAR. Om endast kvinnor fått rösta hade vänstersidans övertag varit enormt. De rödgröna hade i februari 2023, enligt Novus, fått 239 mandat mot 110 mandat för regeringssidan.

Om endast män fått rösta hade istället regeringssidan haft ett stabilt övertag med 183 mandat mot 166 mandat för de rödgröna.

Novus februari 2023 (mot riksdagsvalets utfall för alla väljare). Källa: Novus/Statistisk opinion

Hur kan detta komma sig?

För mig är detta en av de största gåtorna i vår tid. Här finns en större polarisering än någon annan i det svenska samhället. Hur kan 64 procent av kvinnorna rösta på S, V, C och MP och bara 36 procent rösta på SD, M, KD och L? Detta är visserligen bara siffrorna för en mätning i februari 2023 från Novus. Men skillnaden mellan könen har ökat jämfört med Vallokalundersökningen i samband med valet i september 2022. Då angav 56 procent av kvinnorna att de röstade på ett av de fyra rödgröna partierna och 43 procent på ett av de fyra valvinnarna som blev regeringsunderlaget.

Det är framför allt Socialdemokraterna som, sett till numerären, fått många fler kvinnor än män. I Novus ger kvinnorna 35 mandat fler till S än männen. Kvinnorna ger de tre rödgröna stödpartierna tillsammans 38 mandat fler än männen.

Är det en fråga om image? Att de rödgröna framstår som ”godare” och ”snällare” som gör att kvinnor röstar på dem i så hög grad?

Men med tanke på hur verkligheten ser ut borde det inte vara självklart. Det är ju främst kvinnor som blir offer för migrationens problem och det är kvinnor som känner störst otrygghet med växande kriminalitet. Det är också främst kvinnor som utsätts för hedersförtryck och det är kvinnor som känner risk för att bli våldtagna. Ändå röstar kvinnor inte på de partier som profilerar sig på att göra något åt detta, utan röstar på de partier som ursäktar brottslingarna och ger lindriga straff så att de snart är ute och kan begå nya brott – mot inte minst kvinnor.

Varför tycks kvinnor ta så lätt på kriminalitet?

Kan det vara så att kvinnor ser till ambitionerna och vilken image man vill ikläda sig? Vilken ”människa man vill vara”, snarare än att se till en allt tuffare verklighet och vad denna ställer för krav på åtgärder? Är det så att kvinnor mer än män lever i idéernas och önskningarnas värld när man röstar, snarare än väljer parti efter vad de faktiskt vill göra åt problemen ute i samhället?

Männen gör tvärtom

Det skulle förklara varför män röstar tvärtom, alltså för hårdare tag mot de problem man ser i sin vardag och i samhället. Män skulle då inte bry sig om att man framstår som ”hård” och ”ondskefull” när man kräver hårda straff för våldtäktsmän. Och att man vill utvisa dem som inte följer svenska lagar.

Får inte diskutera så här

Den här diskussionen är tabu. Man får inte diskutera så här. Olika drivkrafter hos män och kvinnor. Finns ens kön längre? Män anses av woke-vänstern kunna föda barn och personer med penis anses kunna vara kvinnor…

Men partierna som utgör regeringsunderlaget måste resonera i klartext om det stora könsgapet som finns i svenska väljarkåren. Om dessa partier fick över till sin sida en högre andel kvinnor skulle man kunna säkra regeringsmakten också i nästa val. Men det måste ju ske utan att man förlorar männen. Att börja godhetssignalera och framstå som mindre ”hård” är inte svaret.