Det har blivit en snackis i sociala medier att två datautvecklare har byggt en ”PalmeGPT” som gör att de kan chatta med materialet som finns på Palmemordsarkivet.

De två konstruktörerna Jakob Ehn och Peter Örneholm, som till vardags arbetar på Active Solution, har intervjuats i Computer Sweden, som frågar om deras AI-experiment kan lösa mordet på statsministern.

– Det får framtiden utvisa, men jag tror starkt att skickliga personer som arbetar med brottsutredningar kommer ha större sannolikhet att lösa fler brott och på kortare tid om de använder verktyg som drar nytta av AI på ett ansvarsfullt sätt, svarar Peter Örneholm.

De två har kunnat bygga en GPT-modell sedan polisutredningen om statsministermordet har blivit tillgängligt i ett öppet arkiv på nätet. Detta sedan ett antal privatpersoner börjat samla ihop och skanna in de många hundra tusen sidorna i Palmeutredningen.

Bättre möjlighet att söka

Möjligheten är spännande. Är det något datorer kan, så är det att hantera mycket stora mängder data. Mordutredningen omfattar över en halv miljon sidor. Genom att tillgängliggöra alla vittnen, positioner och tidsuppgifter kan framtida Palmespanare få en mycket bättre överblick över olika informationsuppgifter runt mordet.

Ännu är dock inte PalmeGPT öppet för allmänheten.

– Tyvärr är svaret nej. Det är och förblir ett experiment på våra laptops. Det är något vi byggde som ett experiment och för att på ett ansvarsfullt sätt gå live så krävs det en del mer arbete, säger Örneholm.

Det utesluter ju inte att rättsväsendet i något skede får tillgång till detta verktyg i en ”kalla fall”-utredning. Mordet är ju inte preskriberat.

Viktigt med större klarhet

Risken är dock stor att även AI går bet. Misstagen från polisens sida de inledande timmarna går inte att reparera. Där förlorades mycken viktig detaljinformation och bevis som behövs för att lösa ett spaningsmord.

Men det tar inte udden av konstaterandet att det för Sverige vore viktigt på många plan om en större sannolikhet kunde etableras om vad som hände, vem som var ansvarig och motivet till mordet på Olof Palme.