Staten borde förhandla fram ”långtidskontrakt” för ren el där den som erbjuder lägsta pris får avtalet. Det föreslog S-ledaren Magdalena Andersson på en pressträff på onsdagen.

KOMMENTAR. Istället för att tala om hur Sverige ska kunna producera mer planerbar el, väljer Socialdemokraterna att tala om hur den otillräckliga el som finns ska bindas i nya kontrakt.

– Vi föreslår att staten ska auktionera ut långa kontrakt på ren el som garanterar producenter en stabil och förutsägbar intäkt. Genom att staten köper in en mycket stor andel av den el svenska hushåll förväntas använda kan alla hushåll få en mycket stor andel billig el i botten av sin elräkning, hävdade Magdalena Andersson.

Problemet är brist på elproduktion

Men vi elkonsumenter hade i Sverige inga problem att teckna fleråriga elavtal förr – då elproduktionen i kärnkraften fanns. För bara några år sedan kunde ett hushåll teckna treårigt avtal till en kostnad på omkring 50 öre kWh.

Problemet är att Socialdemokraterna, tillsammans med MP, C och V, har stängt ned sex kärnkraftsreaktorer.

Det produceras för lite el i Sverige!

”Sossepriser” på elen

Då uppstår brist och priserna rusar i höjden. Dagens elpriser är ”sossepriser”. Det är politikerna som skapat den bristsituation vi har i Sverige.

Och den löses inte med juridiska kontrakt i statens regi.

Den löses genom att sätta fart på byggandet av ny elkraft, planerbar sådan så att vi vet att vi har el året om och även när det inte blåser.

Socialdemokraternas hokus pokus med statliga kontrakt löser ingenting. Detta billigt utspel visar hur desperat partiet är. Man vill framstå som konstruktiv, även om man bara varit destruktiv och orsakat svenska hushåll stor skada genom chockhöjda elpriser.