Tidigare har män varit mer bestämda i sitt stöd för hårdare tag mot kriminella. Men nu är kvinnorna ikapp. Större andel kvinnor än män vill ha hårdare tag i första hand, än att låta sociala åtgärder komma i första hand.

Denna överraskande nyhet kommer Infostat med i deras statistikdatabas, i vilken man har resultatet av drygt 1500 intervjuer 8-14 mars.

Av männen vill 53 procent i första hand se skärpta straff, medan 41 procent vill först se sociala och preventiva insatser. För kvinnorna är andelen 53 procent mot 39 procent.

Se hela inslaget i Riks: