Klimatföreningen Aurora med Greta Thunberg som frontfigur har stämt staten. Och Nacka tingsrätt har givit föreningen rätt att lägga fram sin talan. Staten kan alltså fällas för att inte följa de lagar som riksdagen antagit. 

Ungdomarna vill att domstol ålägga regeringen att fatta betydligt mer långtgående beslut än man gjort.

I stämningen konstaterar de att Naturvårdsverket bedömer att det klimatmål som klimatlagen sätter upp till 2045 inte nås med befintliga styrmedel. ”Sveriges åtgärder är därför idag långt ifrån tillräckliga för att nå 2045-årsmålet”, skriver de.

Vill döma riksdag och regering som kriminella

Alltså: Regeringen bryter mot klimatlagen genom att inte vidta mer dramatiska ingrepp i människors liv. Ungdomarna vill att domstolen ska beordra regeringen att vidta sådana åtgärder.

De vill att domstolen ska slå fast ”att staten underlåter att göra sin rättvisa andel av de globala åtgärderna för att minska växthusgaskoncentrationen i atmosfären, för att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen till 1,5 °C jämfört med förindustriella nivåer, genom att inte vidta tillräckliga och adekvata, processuella och materiella åtgärder för att kontinuerligen minska utsläppen av växthusgaser…”

Som bevis för riksdagens och regeringens lagbrott lägger de fram Sveriges ratificering av klimatavtalet från Paris och hänvisning till Klimatlagen (2017:720) som slår fast att ”regeringens klimatpolitiska arbete ska utgå från det långsiktiga, tidssatta utsläppsmål som riksdagen har fastställt”.

Amerikaniserad process

Så, ska statsministern, miljöministern, talmannen och riksdagsledamöterna dömas som kriminella?

Och straffet? Ungdomarna vill att regering och riksdag ska dömas till ”straffarbete”, i form av att ”vidta tillräckliga och adekvata materiella åtgärder” för att uppnå de klimatmål som lagstiftningen satt upp.

Ja, i svenska öron låter detta knasigt. Det är aktivism hämtad från USA, där domstolarna har en mycket mer aktiv roll i samhällslivet än i Sverige.

Men skulden för detta ska inte läggas på ungdomarna som stämmer staten. Skälet till att de kan göra detta ligger ju på… regering och riksdag som infört denna sorts lagstiftning. Om lagarna finns, ska de självfallet följas – också när det är riksdagsmän och statsråd som har att följa lagarna.

Politiker har blivit sina egna lagars fångar

De får nu sota för sin egen politiska korrekthet, att stifta sådana galna lagar som gör att de bakbinder sig själva från att göra de politiska prioriteringar som politiker ska göra. Riksdag och regering har reducerat sig själva till sina egna lagars straffarbetare. Greta Thunberg tar bara fram piskan och vill få dem på fötter för att göra det de lagstiftat att de ska göra.

Jag måste erkänna att jag känner viss skadeglädje. Här i Samtiden har kritik riktats flera gånger mot att göra miljöavvägningar till juridik. Jurister i domstolar kan inte väga in alla de samhällsaspekter som behöver göras för att fatta kloka miljöbeslut – exempelvis för kalkbrytningen i Slite på Gotland.

Men de sju gamla partierna har försökt skjuta ansvaret för miljö- och klimatpolitik ifrån sig genom att stifta lagar så att de själva inte ska behöva fatta svåra beslut. Den Svarte Petter-uppgiften har man försökt putta över till juristerna.

Men nu tvingar miljöaktivistiska ungdomar politikerna att äta upp sin brist på ledarskap och civilkurage. Det är inte mer än rätt att de fälls.

Dock borde ju konsekvensen inte bli att de naiva lagarna genomförs, utan att de skrotas. Olika miljö- och klimatbeslut ska fattas av politiker. Inte av jurister.