Arbetskraftsinvandringen begränsas nu kraftigt av den nya regeringen, tack vare SD. Under åtta år med S-regering var gränserna öppna och ingenting gjordes för att begränsa låglöneinvandring.

Det är byggjobbaren och arbetsmarknadsutskottets ordförande Magnus Persson (SD) som replikerar på partisekreterare Tobias Baudins anklagelse om att SD ”sviker” löntagarna. 

Baudins utspel är ett försök att skifta fokus från egna misslyckanden och svek mot svenska löntagare, menar Magnus Persson som skriver i Expressen:

Nu stryps invandring till låglönejobb

”Det är helt korrekt att Sverige under lång tid haft på tok för liberala regler när det kommer till arbetskraftsinvandring, vilket är något Sverigedemokraterna har påtalat i flera års tid. Utöver de undanträngningseffekter detta har för svenska arbetare så bidrar det bland annat även till lönedumpning. Vår principiella hållning har alltid varit att svenska jobb i första hand ska gå till svenskar. Detta är bevisligen i kontrast till Socialdemokraterna.”

Under åtta år i regeringsställning vägrade Socialdemokraterna göra något för att reglera den ansvarslösa arbetskraftsinvandringen. S-regeringen röstade nej till samtliga initiativ och förslag från Sverigedemokraterna om att kraftigt strama åt arbetskraftsinvandringen till Sverige.

Kravet höjs från 13.000 till 33.000 i lön

Nu, med ny regering, sker dock tydliga förändringar. Magnus Persson pekar på att under S-regeringens tid kunde vem som helst invandra till Sverige om man hade en anställning som motsvarade 13 000 kronor i månaden. ”Nu banar vi i stället vägen för en ordning där endast anställningar över den svenska medianlönen – drygt 33 000 kronor – kan komma i fråga.”

Han summerar i repliken till Baudin: ”På ett fåtal månader har vi således gjort mer för svenska löntagare än vad ni lyckades göra på era senaste åtta år vid makten”