Det är tragikomiskt att se hur samhällets normer nu lyfts av liberaler mot socialdemokrater. Förr var ju liberaler och vänster överens om att ”normkritik” är vägen till paradiset.

KOMMENTAR. Normlösheten breder ut sig, just så som vänstern och liberaler önskat. Normer är unkenheten själv. Riv upp! Krossa normerna! Det är det progressiva, det goda, det framåtsyftande. Konservativa har stämplats som tråkmånsar och bakåtsträvare.

Men då uppstår plötsligt situationer som gör att de ångrar sig, iallafall liberalerna.

Parti avsätter domare i hovrätten

Socialdemokraterna i Göteborg kallade upp nämndemän i hovrätten som dömt ”fel”. De fick sig en rejäl utskällning och lämnade omedelbart in sina avsägelser som nämndemän under mötet.

Statsvetaren och S-redaktören Stig-Björn Ljunggren konstaterar att det är så här det går till i diktaturer, att politiska partier avsätter domare.

– Det här är en himla soppa. Det är flera dimensioner, dels diskussioner om att man i andra länder där man får autokratiska styren är det just så här man gör, man påverkar rättssystemet, säger Stig-Björn Ljunggren till radions P1.

Även yrkesdomare är partipolitiserade

Sveriges Domareförbund, för yrkesjurister, gallskrek när Richard Jomshof (SD) kommenterade en dom men inte ville se något omedelbart ingripande, utan opinionsbildade för strängare lagar. Nu när Socialdemokraterna verkligen går in och avsätter domare i hovrätten, då är förbundet tyst. Här framträder ett uppenbar partipolitiskt agerande från domarkåren. De stöder S och kampanjar mot SD.

Här ser vi exempel på två etablissemang – gammalt maktparti och domarkåren – som uppträder synnerligen inkompetent och i strid med grundlagarnas intentioner. Etablissemangen visar sin oerhörda svaghet och starka partiskhet.

Vad göra? DN lyfter normer

I detta läge frågar sig liberala Dagens Nyheter vad man ska göra? Och man svarar:

”Det finns skäl att rent institutionellt skärpa linjen mellan politiken och juridiken, för att skydda rättsstaten från klåfingriga politiker. Men det finns också gränser för vad som kan göras för att säkra domstolarnas oberoende genom smart utformade regler. I någon mån vilar detta alltid på att vi har politiker med gott omdöme och starka normer kring hur de ska bete sig – och inte bete sig. Det är just för att upprätthålla sådana som Magdalena Andersson (S) måste markera att det som skett är oacceptabelt och inte får ske igen.”

Voliá! Plötsligt uttrycker DN önskemål om starka normer för hur vi ska bete oss. Att vi bör upprätthålla omdömet, även om det inte är lagstadgat hur det ska ske.

DN har naturligtvis rätt. Det är ett konservativt synsätt. Glädjande att liberaler börjar ta till sig tankar om disciplin, självbehärskning, respekt och ordning. Det är vägen för att återskapa ett tryggare samhälle. För alla.