Det dödliga skjutvapenvåldet ökade med 14 procent under 2022. Antalet dödade män har fördubblats mellan 2012 och 2022. Ny statistik visar att trenden med ökat dödligt våld fortsätter okontrollerat i landet.

KOMMENTAR. Och de ihjälskjutna är bara toppen på isberget. När det gäller skjutningarna påpekar Brottsförebyggande rådet, BRÅ, i nya rapporten Konstaterade fall av dödligt våld att statistiken enbart berör incidenterna med dödlig utgång. Tar man också med fallen där måltavlan ”enbart” skadats eller till och med kom undan helskinnad stiger siffrorna avsevärt.

Rasistkortet måste förkastas

Skälen till att vi fått den här våldsspiralen i Sverige är flera. Ett av de viktigaste är att alla utom ett politiskt parti under lång tid stämplade alla som problematisera utvecklingen för att vara rasister.

Rasistkortet är fortfarande potent. Se bara på hur förbundskaptenen Janne Andersson omedelbart blev anklagad för rasism när han sa emot en tv-kommentator med utländsk bakgrund. I medierna är det rasistkortets logik som fortfarande styr i stort sett all samhällsbevakning.

Rasistkortet kortsluter därmed yttrandefriheten. Och det förhindrar politiken att ta itu med allvarliga samhällsproblem. Konsekvenserna ser vi nu i att allt fler mördas.

Blundar också för korruption

Sju av åtta partier har som en följd av rasistkortet blundat både för invandringens svåra konsekvenser, varav det ökade våldskapitalet är det mest synliga. På sikt är korruptionen farligare.

I Smålandsposten summerar Margareta Barabash i ledare: ”Det dödliga våldet har knappast kommit från ingenstans. Snarare är det den yttersta konsekvensen av en makaber samhällsutveckling som tillåtits pågå i decennier. [Men risken är än större] att råka ut för telefonbedrägerier och bli uttömd på livsbesparingarna, särskilt som äldre eller funktionsnedsatt. De kriminella gängens vinster inom det området är till och med större än från narkotikahandeln. Eller när samma krafter äter sig in i våra demokratiska institutioner, likt händelserna i Botkyrka tidigare i år.”

När kommer paradigmskiftet?

BRÅ-statistiken visar hur synnerligen angeläget det är att regeringen lägger om kursen och sätter hårt mot hårt. Kriminella ska låsas in – länge, länge, länge. Men ännu är det relativt tyst från Rosenbad. Det är skälet till att regeringens förtroendesiffror är vikande.

Svenska folket behöver få tecken på att regeringen menar allvar. Vi ska ha respekt för att lagstiftning tar tid, men att styra upp polisen borde kunna kunnat ske nu när det snart är ett halvår sedan regeringen tillträdde.

Regeringen har tagit till cirkusvärldens mest kända replik: ”Får vi be om stöööööörsta mööööööjliga tyyyyystnad.”

Det duger inte.

Regeringen måste finna metoder att informera svenska folket om vad det är man arbetar med, även om slutprodukten inte är klar.

Dödandet tar inte paus. Regeringen måste ta befälet. Nu!