Inte sedan flyktingkrisen 2015-16 har söktrycket varit så högt. Förra året sökte närmare en miljon människor asyl i Europa – men Sverige är inte längre främsta landet man vill till.

Återigen är trycket från miljontals migranter från Afrika och Mellanöstern att komma in i Europa stort. Men nu är inte Sverige målet. Nu sätts länder som Belgien, Nederländerna, Frankrike och Tyskland under hård press.

Migranter hör fortsatt locktoner från européer

Man vill från muslimska samhällen till kristna Europa eftersom välståndet här är så mycket högre. Dessutom sprider många vänsterpolitiker uppfattningen att alla borde välkomnas. Det är mer än vad hemländerna ens önskar sina egna medborgare, där korruption och att se om sitt eget hus gäller för politiker och makthavare. Europa lovar att ta hand om nyanlända.

Enligt den konservativa italienska regeringen ligger också Ryssland, som bedriver hybridkrigföring mot Europa genom att driva på ett allt större flöde av migranter över Medelhavet. Tidigare har Vitryssland lockat migranter till landet som sedan körts ut till Polens gräns.

Yttre gränsen måste stängas

EU måste förstå att den yttre gränsen måste stängas. Och budskapet som behöver spridas är ”Europa är fullt”, lånat från Sverigedemokraterna i Sverige. Tyvärr motsätter sig fortfarande många att finansiera stärkt yttre gräns och att förlägga asylprocessen i ett land utanför EU.

Vissa börjar förstå allvaret. Expressens Anna Dahlberg skriver i ledare: ”Så länge det är möjligt att ta sig till EU illegalt kommer mängder av människor att försöka göra det.”

Sverige inte lika attraktivt

Hon noterar också att Sverige inte längre är lika populärt bland nyanlända migranter: ”Fram till och med flyktingkrisen 2015 var Sverige som regel det land som tog emot flest asylsökande i relation till vår befolkningsstorlek inom EU. Men så är det inte längre.”

Tidigare tog Sverige emot cirka tre procent av de som kom till EU-området. 2022 var det hälften, 1,5 procent. Vilket även det är för mycket för ett redan av migranter överfullt land. Men trenden går åt rätt håll.

Budskapet om att ”Sverige är fullt” har nått ut. Eller som Migrationsverket uttrycker det: ”Bilden av Sverige som mottagarland” har förändrats. Och detta innan Tidöavtalet börjar få effekt.

Det visar hur viktiga Sverigedemokraterna varit även i opposition under åren efter 2015. Idag står inga moderata ledare och ropar till världen: ”Tack för att ni valde Sverige!” Inga S-ledare står heller på barrikaderna och hädar att ”i vårt Europa bygger vi inga murar”.

EU behöver enas om att ”Europa är fullt”

Men problemet är inte avklarat. Trycket mot Europa ökar, och många hundratals miljoner människor vill söka sig ett bättre liv i Europa.

Hela Europa måste ta efter Sverigedemokraterna och se till att omvärlden förstår att vår kontinent inte har möjlighet att ta emot fler migranter.