Det är inte jordbävningen som gör att så mång dött i Turkiet. Det är den utbredda korruptionen i landet som orsakat många dödsfall. Byggregler har helt enkelt inte följts. Nya, moderna byggnader har rasat som korthus.

KOMMENTAR. Det turkiska samhället präglas av korruption, likt många länder i världen. Det är därför så många människor får sätta livet till i jordbävningen. Många nya hus har rasat, trots att Turkiet haft stränga byggregler som innebär att hus ska klara jordbävningar.

Genom att muta myndigheterna, som lyder under president Erdogan, har husen kunnat uppföras billigare – och utan skydd för jordbävningar.

Visst har äldre hus rasat, hus uppförda innan strängare byggregler införts.

Inte byggts enligt reglerna

– Men jag ser det som mer troligt att en hel del byggnader inte är byggda i enlighet med reglerna, säger Mark Quigley, forskare i jordbävningsvetenskap (earthquake science) vid universitetet i Melbourne.

Bevisen, menar han, är synliga genom att titta på bilder av kollapsande byggnader som ser ut att vara uppförda i relativt modern tid.

– Vi kan se att det saknas tillräcklig armering som förankrar våningsplanen vid bärande väggar och vi kan se hur massor av betong bara faller sönder, säger han till SVT.

Mark Quigley påpekar att korruptionen inom den turkiska byggbranschen är ett välkänt problem. Det har varit omdiskuterat av både politiker och ingenjörer.