Sverige går nu i samma fälla som tyske förbundskanslern Angela Merkel, som försökt blidka Erdogan sedan han riktat hatfyllda uttalanden mot Tyskland och kärvt regimkritiker utlämnade 2017.

KOMMENTAR. Det är i SVT som intervjuat Turkietkännaren och statsvetarprofessorn Burak Çopur vid Essen universität.

– Konflikten handlar om Erdogans antivästliga kampanj. Han försöker skapa fiendebilder. Och just nu framställs Sverige som fienden, säger han.

För några år sedan var det Tyskland som utsattes för Erdogans hatkampanj. Då försökte Angela Merkel blidka Erdogan genom att inte kritisera honom när Turkiet fängslade journalister. Det var ett misstag som nuvarande tyska regeringen inte upprepar. Nu sätter Tyskland snabbt gränser och framför kritik.

– Lärdomen från krisen mellan Tyskland och Turkiet är att inte fortsätta att mata krokodilen för den här krokodilen blir aldrig mätt, säger Burak Çopur.

Att inte vika ner sig

Detta är en av de klokaste inslagen om hur Erdogan ska hanteras. Man kan inte försöka blidka en person som alltid kräver mer. Tvärtom skall man var extra hård mot dem som uppträder på detta sätt. Sverige måste visa att man inte kan manipuleras eller puttas i en viss riktning.

Hot ska aldrig få gå hem. Inte heller mellan stater.

Sverige ska inte ge en millimeter utöver det man kommit överens om i memorandumet från Madrid förra året.

Avgörandet i Nato-frågan ligger hos de 28 länder som säger att de vill att Sverige och Finland ska bli medlemmar. Frågan är om de låter sig hunsas av Erdogan, eller om de tänker sätta honom på plats.