Statistik från SCB visar att trenden är bruten – minskningen av kontantanvändningen har stannat upp. I en orolig värld med krig, elbrist och cyberattacker är det bra att ha möjlighet att betala kontant.

KOMMENTAR. I många år har svenska folkets kontantuttag minskat stadigt, men nu har utvecklingen stannat upp. Under andra halvåret 2022 togs det ut 523 kronor kontant per person och månad. Det är lika mycket som samma period året innan.

– Omvärldshändelser som pandemin och invasionen av Ukraina påverkar svenskarnas förhållande till kontanter, säger Johan Nilsson på Bankomat AB till Newsner.

Skåne toppar ligan över de invånare som tar ut mest kontanter – 625 kronor per person och månad. minst kontanter tas det ut i Västerbotten – 277 kronor per person och månad.

Beredskapsskäl och skyddad integritet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rekommenderar alla att ha minst 2.000 kronor i kontanter hemma. Detta eftersom det finns risk att man står utan möjlighet att betala om man är helt beroende av digitaliserade betalningssystem.

En annan anledning till att ha kontant möjlighet att betala är individens skydd och integritet. Den frågan drivs hårt av nätverket Kontantupproret. Detta eftersom kontanter inte lämnar några spår om vår konsumtion av mediciner eller andra produkter.

Fler vill skydda sina inköpsvanor från insyn från staten, bankerna, reklamföretag eller en kontrollerande partner. ”Att ha ett betalsystem som är teknikoberoende och intrångsskyddat kan ses som en demokratisk rättighet”, skriver man på sin hemsida.

Sverige har gått snabbare fram med digitala betalningslösningar än övriga världen. Kanske därför att vi levt i fred så länge. Vi tror inte med att något ska hända som försvårar vardagen.

Här behöver vi tänka om. Statsmakten har börjat höja beredskapen på flera plan, inte minst militärt. Men vi som enskilda behöver också tänka mer på beredskap. Kontanter är inget dumt betalningssystem. Det borde inte få försvinna.