Det blir ramaskri i Sverige om att de som inte lär sig svenska ska få betala får de tolkar de använder. Men i Danmark och Finland är det självklart att den som behöver tolk får betala för det.

Tidöpartiernas kommer att ta fram förslag om hur svenska medborgare och personer med permanent uppehållstillstånd själva ska bekosta tolk i kontakten med det offentliga om man inte kan tillräckligt med svenska.

Skälen är flera. Det ger tydligt incitament att lära sig svenska och förbättrar integrationen. Och det sänker skenande kostnader för tolkar i flera myndigheters budgetar, som istället för att göra sitt jobb måste avdela medel till tolkar.

Tolkavgifter finns i våra grannländer.

I Finland måste man betala för tolk från det datum man blivit finsk medborgare medan man i Danmark behöver betala hela tolknotan om man bott mer än tre år i landet. Inom den danska sjukvården kostar det mellan motsvarar 280 och 2 500 svenska kronor, beroende på om tolken är med på video eller telefon eller finns på plats, rapporterar Svenska Dagbladet.

Till tidningen säger riksdagsledamot Linda Lindberg, socialpolitisk talesperson för SD, att det är angeläget att se över rätten att få offentlig tolk utan kostnad.

– Ingen ska vägras tolk, men vår utgångspunkt är att den enskilde i första hand får stå för tolktjänsten. Det har varit vår politik länge. Att det finns i både Danmark och Finland visar ju att det redan är etablerat och inget konstigt, säger hon.

– Man måste kunna ställa krav och förväntningar på att människor som kommer hit ska lära sig svenska. Det är orimligt att någon som bott i Sverige i 20 år och fortfarande inte kan kommunicera och göra sig förstådd på svenska.