Det har uppstått tolkningstvist om vad som gäller när regeringen ska utse nya myndighetschefer. Kommer Sverigedemokraterna att få inflytande över dessa utnämningar eller inte?

KOMMENTAR. Utnämningsmakten är ett av regeringens tyngsta och vassaste vapen. Det är därför Socialdemokratin offrar allt för att få sitta i regering. Via generaldirektörerna styr man hela förvaltnings-Sverige. Budgetar och lagar må sätta ramarna, men det är personerna som är chefer som bestämmer. Och det är där den dagliga makten över staten utövas, det vet Socialdemokraterna.

Stor S-dominans bland myndighetschefer

En studie om tillsättningar 2014-2020 visar att Socialdemokraterna hade partifolk som kontrollerade 90 procent av statsförvaltningen, då man viktade efter budget och personalstyrka. De flesta av dessa sitter kvar trots regeringsskiftet.

Men efterhand kommer de att bytas ut. Förordnandet för Migrationsverkets generaldirektör går ut i vår och då ska ny chef tillsättas. Det enorma biståndsorganet Sida, som har mycket mer pengar än polisen, ska också få en ny chef efter S-ministern Carin Jämtin.

Hur mycket inflytande ska samarbetspartiet Sverigedemokraterna få vid tillsättning av nya myndighetschefer? Expressen hävdar nu att regeringspartierna kommer vägra ge SD makt över utnämningarna.

Storm i en kaffekopp, eller?

Artikeln i Expressen är försåtlig på flera sätt. Den gör inte skillnad på processen, alltså hur regeringen förankrar och ger andra partier insyn i rekryteringen, och på själva det juridiska beslutet om tillsättning. Det är självklart att det enbart är regeringen som på regeringssammanträdet formellt beslutar tillsätta en person på en chefspost. Där sitter inte SD med.

Det kan vara detta moment som tidningens källor syftar på när de säger att SD kommer att ”nekas makt”. Formellt har SD som riksdagsparti ingen makt över utnämningar.

Men det formella beslutet är ju bara sista ledet i en process om att vaska fram det namn som sedan får jobbet. Hur denna rekryteringsprocess ska gå till finns det flera varianter på en skala från lite till mycket inflytande för ett riksdagsparti som ingår i regeringsunderlaget, från information i förväg till samråd med vetorätt.

Mer en fråga om hur det framställs i medierna

Regeringen vill naturligtvis framstå som så beslutsför på egen hand som möjligt. När journalister frågar hur mycket SD ska få bestämma, blir det en prestigefråga. Regeringspartierna vill medge så lite makt som möjligt för ett parti utanför regeringskretsen.

Men fakta är att regeringen sitter på nåder. Utan Sverigedemokraternas mandat i riksdagen har de inga ministerposter alls.

Regeringen gör nog bäst i att förankra processen i hela regeringsunderlaget. Detta så att det städas ordentligt. Annars kommer inte Tidöavtalet att fungera.

Och för Sveriges bästa behövs nu generaldirektörer som förstår, respekterar och är beredda att omsätta Tidöavtalets intentioner i daglig verksamhet i myndigheterna. Det handlar om att svenska folket ska få valuta för det man röstat på. Det handlar om hur folkstyre omsätts i praktiken.

Låt oss nu få myndighetschefer som genomför paradigmskiftet!