Flera politiska röster har börjat tala om inskränkningar i yttrandefriheten efter flaggviftning, dockupphängning och koranbränning. Detta för att man är rädd för terror. Men om vi ger vika för hot om våld, är det inte en total kapitulation?

Lockelsen av utopier skärskådas i veckomagasinet Fokus. Insikten om att sedlar faktiskt behövs berörs av Upsala Nya Tidning. Och slutligen slår flera tidningar vakt om yttrandefriheten med skarpa formuleringar.

Se veckans Tidningskrönika i Riks: