Svenska staten fortsätter pumpa ut pengar till obskyra islamistiska organisationer. Även om de använder sig av bulvaner för att få bidrag borde myndigheter kunna agera, skriver riksdagsledamoten Nima Gholam Ali Pour.

Sedan några månader tillbaka har exiliranier tillsammans med olika partiföreträdare samt andra aktörer anordnat demonstrationer mot shiamoskén Imam Ali Islamic center i Järfälla. Utöver att man har nära band med mullornas regim i Iran, har SVT:s Uppdrag Granskning avslöjat att detta center förrättar så kallade ”njutningsäktenskap”, vilket i praktiken är prostitution sanktionerad av imamer.

Irans mot kvinnan diskriminerande regler tillämpas i Sverige

Enligt Imam Ali Islamic centers hemsida kan en skilsmässa som genomförs vid centret också registreras i Iran och därför ska de som skiljer sig ta med sina iranska id-kort. Deras regelverk är detsamma som det i Islamiska republiken Iran, där makan saknar skilsmässofullmakt. De islamiska lagar som finns i Iran gällande skilsmässa, där kvinnan diskrimineras, tillämpas alltså i Sverige genom Imam Ali Islamic center.

När det gäller skilsmässoprocessen vid Imam Ali Islamic center så sker handläggningen av Svenska Islamiska Unionen (SIU), som har samma adress som Imam Ali Islamic center. SIU beskrivs på Imam Ali Islamic centers hemsida som en förening som ”är aktiva och sitter i församlingen”. SIU är även den största medlemsföreningen i paraplyorganisationen Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS).

Även ISS har samma adress som Imam Ali Islamic center. Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS) får i sin tur regelbundet bidrag från staten genom Myndigheten för stöd till trossamfund. 2021 mottog ISS 3,4 miljoner kr i skattemedel från myndigheten i organisationsbidrag och 75 000 kr i etableringsbidrag.

En organisation med tre olika namn?

Det är svårt att se några gränser mellan Imam Ali Islamic centers, Svenska Islamiska Unionens och Islamiska Shiasamfunden i Sveriges verksamheter. Ännu svårare blir det när det inte framgår vilka som sitter i dessa organisationer styrelser. Då alla tre organisationer har samma adress i Järfälla så kan det vara samma organisation som använder tre olika namn. Alla tre organisationer har däremot nära band med regimen i Iran.

Debattören Nima Rostami lägger fram underlag i tidningen Bulletin om att Mohsen Hakimollahi, som fungerar som både talesperson för Imam Ali Islamic center och Islamiska Shiasamfunden i Sverige, är representant för Irans diktator Ayatollah Khamenei.

På Imam Ali Islamic centers youtube-kanal finns det klipp som visar att upphängda bilder av Ayatollah Khomeini, den islamiska republikens grundare, samt Irans nuvarande diktator, Ali Khamenei, finns i deras lokaler.

Firade iranska revolutionen

Så sent som 2017 firade Imam Ali Islamic center öppet islamiska revolutionens seger 1979, en ”seger” som resulterade i att kvinnor i Iran började behandlas som andra klassens medborgare med begränsade rättigheter.

Enligt Säkerhetspolisens årsbok utgör Iran tillsammans med Ryssland och Kina de största hoten mot Sveriges säkerhet. Regimen i Iran bedriver flykting- och industrispionage i Sverige. Därmed blir det märkligt att en svensk statlig myndighet ekonomiskt stödjer ett samfund som har ideologiskt och administrativt samröre med den iranska regimen.

Att regimen i Iran är en islamistisk diktatur som implementerar könsapartheid borde också vara en god anledning till att inte en enda krona av skattebetalarnas pengar borde betalas ut till samfund som har samröre med mullornas regim.

Kommun har avslutat samarbete

Järfälla kommun har redan avslutat allt samarbete med Imam Ali Islamic center. Nu arbetar Sverigedemokraterna i Järfälla för att moskén där ska stängas igen helt och hållet. Staten däremot fortsätter pumpa ut pengar till denna obskyra organisation, som verkar använda sig av bulvaner för att få bidrag av staten.

I en interpellationsdebatt om just Imam Ali Islamic center tog jag upp att den svenska naiviteten utnyttjas av främmande regimer för att dessa regimer ska uppnå sina mål. Det borde egentligen vara en självklarhet att skattemedel inte ska betalas ut till en organisation som har samma representanter och samma adress som två andra organisationer med nära band till mullornas regim. Men den svenska naiviteten består och skattemedlen betalas ut, vilket i praktiken innebär att den iranska regimens PR-verksamhet i Sverige är delvis finansierad av de svenska skattebetalarna. Det är, minst sagt, slöseri med skattemedel.

Nima Gholam Ali Pour
Riksdagsledamot (SD)