En bland många makthavare som säger sig ”inte veta” vad den svenska våldsvågen beror på är rikspolischefen Anders Thunberg. Men han vet! Varför blundar han?

ANALYS. Det är märkligt att svenska makthavare inte studerar forskningen som tydligt visar: invandring orsakar höger kriminalitet.

I inslag i Riks lyfts BRÅ-statistik fram som visar på kraftig överrepresentation i brott. Också internationell forskning som är tio år gammal citeras:

En viss grad av mångfald fungerar som krydda, men en stor icke-integrerad diaspora kan hålla fast vid just de kulturella normer som gjorde deras land dysfunktionellt, och sprida dem till mottagarlandet.

Detta har makthavarna vetat länge, men struntat i. Därför har Sverige en våldsvåg som polisen inte klarar av att hantera.

Se inslaget här:

*

Se mer om forskningen som nämns: Brå-studien om socioekonomiska faktorer och Brå-studien om våldtäkter