Har KD blivit transaktivister? Det är med förvåning jag läser att Kristdemokraterna tycker det är ”brådskande” att göra det ännu enklare att ”byta” juridiskt ”kön”. Väljarna valde en högerregering, men nu springer man vänsteretablissemangens ärenden i att bryta sönder allt vad traditioner och stabilitet heter.

Regeringen kommer, sa sjukvårdsministern Acko Ankarberg Johansson (KD) i riksdagen häromveckan att lägga lagförslag som ska göra det enklare med ”juridiskt könsbyte”. Individens upplevelse ska vara det centrala. Därmed intar borgerliga regeringen samma position som den avsatta vänsterregeringen: att staten bör göra en upplevelse till ett behov och därmed göra det enkelt att byta kön hit och dit.

”Hur en subjektiv identitet anses kunna prövas enligt sittande regering återstår att se, men tydligt är att den eftersträvar ett paradigm­skifte från ett välutrett medicinskt behov till ett upplevt behov”, skriver beteendevetaren Hanna Nilsson på SvD-Debatt: Ny statlig syn på kön bäddar för konflikter.

Fritt fram för män i kvinnors omklädningsrum

Där tar hon upp de enorma problem det innebär, och då inte bara att kvinnors skyddszoner vid enstaka besök i badhus och omklädningsrum görs tillgängliga för män som ”upplever” att de är kvinnor. Nilsson pekar på ett fall där en manlig anställd på Söder­sjukhuset stämde arbets­givaren för diskriminering då han inte fick använda kvinnornas omklädningsrum mot deras uttryckliga vilja. Detta med hänvisning till att han just upptäckt sin kvinnliga könsidentitet.

Den borgerliga regeringen vill alltså nu göra det ännu enklare för män att invadera kvinnors sfär.

Detta är vanvett!

Könsoperation är en sak, ”juridiskt kön” är trams

Varför springer liberaler och kristdemokrater kulturradikalers ärenden? Detta med juridiskt könsbyte är ingenting staten ska hålla på med. Alltså att män som har sitt biologiska könsorgan kvar, ska kunna tvinga sig in i kvinnors sfär bara därför att de byråkratiskt anmäler ”könsbyte” på en blankett till staten.

De som har djupgående problem med sin könsidentitet kan operera sig så att identitet och biologi bättre stämmer överens. Detta efter en lång och noggrann utredning. Så långt är det rimligt att gå.

Men att staten ska ändra offentliga register för vad någon för tillfället ”upplever” är bortom allt förnuft. Varje politiker med analytisk förmåga borde förstå det. Men eftersom de verkar vara få, låt mig ge ett exempel på hur galet det blir om staten ska styras utifrån lättvindiga metoder att byta kön efter vad enskilda påstår är deras ”upplevda” könstillhörighet.

Konsekvens: Våldtäktsmän till kvinnofängelser

I Skottland är man kulturradikaler, förebilder för både vänster och, uppenbarligen, Acko Ankarberg och den borgerliga regeringen. Där har man genomfört radikal ”transpolitik”. Och vad hände?

Jo, man satte dömda våldtäktsmän på kvinnofängelse!

Men det blev faktiskt för mycket även för radikala skottar. ”När våldsbrottsdömda biologiska män, som sedan bytt juridiskt kön, började placeras på kvinnofängelser blev kritiken till sist för stor. Förflyttningarna har pausats”, rapporterar Världen idag.

Stoppa allt vad juridiskt ”könsbyte” heter!

Den borgerliga regeringen måste ta sig samman och sluta springa efter vänsterradikaler. De borgerliga måste visa någon form av kurage och integritet!

Stoppa det lagförslag som förberetts av S-regeringen. Det hör inte hemma i en civiliserad nation. Bara de som vill åstadkomma anarki och total upplösning av samhällets funktion kan förespråka denna dumhet.

De som ”upplever” att de bytt kön har naturligtvis rätt att känna så, men det innebär inte att staten och samhället ska rätta sig efter dessa nycker. Lika lite som staten och allmänheten ska rätta sig efter enskildas krav på att bli betraktad som en häst eller groda.

Biologi sätter tydliga ramar. Bara kvinnor kan föda barn. Låt inte galna kulturradikaler och postmodernister lösa upp verkligheten i ett sagolandskap a la Alice i Underlandet.

*

Se också DN Debatt: Stoppa regeringsförslaget om juridiskt könsbyte av en rad professorer och sakkunniga.