Det är fullständigt galet att föreslå Fredrik Reinfeldt som ordförande i Svenska Fotbollsförbundet, SvFF. Har man ingen känsla alls för hur illa denne man styrt Sverige?

KOMMENTAR. Jag förstår tankegången – en tidigare statsminister har erfarenheter och kontakter som kan komma fotbollen till del. Men sedan måste man ju granska personliga egenskaperna.

Olämpliga personliga egenskaper

Reinfeldt är känd för att inte förankra och samtala med omgivningen, inte ens med dem han själv utsåg till sina ministrar.

Reinfeldt tål inte att bli emotsagd. De som säger emot får utstå isolering och utfrysning.

Han har helt enkelt ingen demokratisk känsla för att man i en fråga kan ha olika argument. Det är hans argument som gäller. Alla andra gör han till fascister, rasister och galna. Ja, Reinfeldt hatar meningsmotståndare så intensivt att han tycker de får skylla sig själva om de blir misshandlade.

Politisera inte fotbollen

På pressträffen med SvFF igår framgick att han mer är intresserad av politiska aspekter, som att lyfta fram nya svenskar, än att se fotbollen som den idrott den är.

Fotboll och annan sport utsätts för allt större politiska påtryckningar. Än den ena, än den andra politiska aspekten vill påverka sporten. Utnyttja sporten i politiska syften.

Är det då rätt att välja någon som varit politiker hela sitt liv till ny ledare för fotbolls-Sverige?

Splittrare, inte enande

Reinfeldt är helt enkelt inte en person som kan ena svenska folket. Det är en avgörande brist för en så stor sport som fotbollen är.

Reinfeldt är ju också emot allt vad svensk nationell stolthet heter. Vad har han i fotbollen att göra?

Svenska fotbollsförbundet borde utse någon annan.