Den polischef som stått i fokus för oegentligheter i polisledningen har hittats död i sitt hem. Mats Löfving blev en gång landets yngste länspolismästare och var bitr rikspolischef i nio år.

KOMMENTAR. Svensk polis är i djup moralisk ledarkris. Man har inte en chans mot de klan- och gängkriminaliteten. Varken ute på gatan där man låter de kriminella beordra polisen att backa och i brottsutredningar där mördare går fria utan att ställas inför rätta.

Ovanpå denna fullständiga oförmåga har polisledningen satt sig i en härva av jäv och sexuella relationer. Så fullkomligt amatörmässigt!

Nu har den stökiga och närmast anarkistiska miljön inom polisen också kostat livet på en av dem som gjorde karriär i denna surrealistiska verklighet. Han dog samma dag som extern utredare rekommenderade att han skulle sparkas eller flyttas från chefstjänst. Det är ett tragiskt besked.

Ny ledning krävs

Det är svårt att se hur nuvarande svensk polisledning skulle kunna återfå någon form av respekt och förtroende. Tecknen på anarki är för många. Ta bara att chefen för forensiskt centrum, NCF, skrev om en revisorsrapport som riktade kritik mot henne vilket innebar att revisorerna inte skrev under rapporten. Ett sådant agerande som chef borde omedelbart leda till avsked. Men rikspolischefen Anders Thornberg låter myglare och lögnare sitt kvar på chefstjänster.

Förtroendeskadan är enorm.

Det bästa vore om regeringen utser en ny rikspolischef med erfarenhet från utlandet, någon som har lång erfarenhet av konkret polisarbete men inte är smittad av svensk polisledning. Varför inte en dansk polischef? Dansk polis har i alla de lägen då gärningsmän från Sverige varit inblandade i sprängningar och gängmord agerat exemplariskt, snabbt fått fram bevis och efterlyst de misstänkta gärningsmännen. Så som det ska gå till i polisverksamhet.

Sverige klarar inte längre av leda polisarbete. En nystart behövs.