Svenskar är andra klassens invånare i sitt eget land. Nu inför också Göteborg förtur för nyanlända som därmed går förbi de svenska medborgare som köat för bostad i kanske 10 år.

KOMMENTAR. Nu ska nyanlända få förstahandskontrakt och gå före svenska medborgare i bostadskön också i Göteborg. Beslutet fattades på måndagskvällen av Göteborgs stads exploateringsnämnd.

Bakom beslutet står Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet, rapporterar G-P (betalvägg).

Orättvist, men vi gör det ändå

Göteborgarna röstade fram dessa partier till majoritet i höstens val. Formellt var det S, V och MP som lade fram förslaget, men de kom till makten tack vare stöd från Centerpartiet. Också i denna fråga har C valt att ge stöd till de rödgröna.

– Det är sant att vi nu låter några gå före andra som stått längre i bostadskön och man kan absolut tycka att det är orättvist. Så beslutet var inte självklart, säger C-ledamoten till DN.

Denne ledamot menar att alternativet skulle bli nödbostäder för nyanlända. Då är det bättre att låta svenska medborgare bli utan bostad.

Tidigare har kommunalrådet Jörgen Fågelklou (SD) i Göteborg motionerat om att uthyrningspolicy för kommunala bostadsbolaget ska ändras så att lediga lägenheter i första hand ska gå till personer med inkomst från arbete, studerande, pensionärer samt personer som redan idag bor i Göteborg. Därmed skulle migranter med försörjningsstöd komma sist i kön.

– Självklart röstade SD nej till en gräddfil till lägenheter för nyanlända, säger Fågelklou idag om majoritetens beslut att låta svenskarna stå sist i kön.

Många kommuner anser migranter viktigare än svenskar

”Att bostadskön ger förtur till nyanlända i uppemot en tredjedel av landets kommuner är allvarligt då det skapar en misstro och ilska som blir svår att dämpa när den väl har exploderat”, skrev Malcom Kyeyune 2018.

Sakine Madon, redaktör för UNT, har på Twitter kommenterat: ”En ytterligare aspekt: skickar signalen att invandrare är nyanlända/hjälpbehövande för alltid. Som om den inställningen inte gjort tillräcklig skada.”

Man kan undra hur länge svenska medborgare ska acceptera att bli behandlade som andra klassens medborgare i sitt eget land.