Sverige viker ner sig för våld. Islamister styr över hur svensk lag tillämpas. Yttrandefriheten sitter löst. Det räcker med att hota om våld, så faller svenska rättsstaten samman som ett korthus.

Polisens rättsavdelning har upprättat ett dokument där man skriver att koranbränningar inte ska tillåtas, rapporterar DN. Tidningen har tagit del av dokumentet, där det står andra heliga skrifter eller flaggor inte omfattas.

Dokumentet upprättades i samband med att polisen, efter dialog med Säkerhetspolisen, nekade en ansökan om att bränna koranen vid Turkiets ambassad.

Enligt DN gör polisen en ”extensiv” tolkning av ordningslagen, där man inte enbart väger in ordningsläget vid sammankomsten, utan även eventuella risker för vad som kan hända efter att en koran bränts.

Henrik Wenander, professor i offentlig rätt, tror inte att polisens linje håller vid prövning i förvaltningsrätten, då han menar att polisen enbart ska ta hänsyn till ordningen vid aktuellt plats.