Det var kloka regionala politiker som uppvaktade riksdagens trafikutskott om flera järnvägsutbyggnader under tisdagen. Över partigränserna var man eniga om att det inte är hastigheterna som är intressanta, utan järnvägskapaciteten.

KOMMENTAR. Det har i många år funnits en utopisk galenskap i järnvägspolitiken. Som om Sverige vore ett Japan eller Kina med 20 miljonersstäder vid varje järnvägsstation utmed höghastighetsbanan.

Nej, Sverige har inte städer och befolkning av den storlek som krävs för att höghastighetståg ska bli lönsamma. Det var därför S-regeringen krympte projektet till en tummetott – med stationer ute i skogen, så att resenärerna skulle få åka buss till bebyggelsen.

Den nya regeringen stoppade de utopiska planerna.

Nya järnvägsspår måste byggas – snabbt

Men Sverige behöver mer järnväg. Många fler spår för både pendling och gods.

I detta syfte uppvaktades riksdagens trafikutskott av region- och lokalpolitiker från södra Sverige. Man vill se fyrdubbla spår från Hässleholm till Lund. Och ny järnvägssträckning från Borås till Göteborg så att resan kan kortas från över 1 tim och 32 min till 37 minuter.

Det är högst rimliga krav. Här är resandet omfattande, mellan för Sverige stora befolkningscentra.

Här borde regeringen snabbt få fram inriktningsbeslut, projektering och byggstart.

Ny bana börjar byggas Järna-Linköping

En ny bansträcka på 16 mil är på gång – Ostlänken. Trafikverket börjar bygga järnvägen nästa år och hela sträckan ska vara öppen för trafik år 2035. Det ger snabbare pendling till Stockholm från Norrköping, Linköping och Skavsta/Nyköping.

Men Jönköping?

De utopiska planerna på höghastighetståg hade gjort lilla, lilla Jönköping (med drygt 90.000 invånare) till hela Sveriges järnvägsnav varigenom alla tåg mellan Stockholm-Göteborg-Malmö hade passerat. Det hade varit helt rätt – om man haft 200 gånger så många invånare.

Nu undrar staden hur man ska kunna få bättre tågförbindelser. Idag har man en skraltig enspårig bana till Falköping nordväst och till Nässjö sydöst, och en icke-elektrifierad bana söderut till Värnamo och Halmstad. Men trafikutskottets majoritet kunde inte utlova några satsningar här, mer än att man vill öka järnvägens kapacitet överallt där efterfrågan på pendling finns.

Besked efter sommaren

Enligt TT, som rapporterar från uppvaktningen, har Trafikverket av regeringen fått i uppdrag att utreda olika alternativ för att förstärka järnvägens kapacitet. Det arbetet ska vara klart efter sommaren.

Regeringen borde kunna satsa en hel del på dessa sträckor med tanke på att höghastighetsdrömmarna skrinlagts. Istället borde vi få märkbart bättre kapacitet på befintliga järnvägar.

Källa: Trafikverket.