Polisledningen har länge varit utsatt för kritik. När också nära privata relationer mellan polischefer avslöjas blir det omöjligt att inte agera. Det här är på en helt annan nivå än vanliga anställda.

KOMMENTAR. Efter Mats Löfving tragiska bortgång har det plötsligt riktats kritik mot att han utsattes för en arbetsrättslig utredning.

”Vanligtvis startar polisen inte arbetsrättsliga utredningar mot brottsanklagade polisanställda förrän åklagare tagit ställning till en eventuell förundersökning”, skriver SVT på hemsidan.

Inte vanliga anställda

Men Löfving var ingen vanlig ”polisanställd”. Han tillhörde högsta polisledningen. För landets absolut högsta chefer inom ordningsmakten finns ingen möjlighet att undvika medial uppmärksamhet. Ju längre man dragit ut på att utreda vad som hänt, desto mer hade respekten för polisen urholkats.

Chefer har inte samma arbetsrättsliga skydd som vanliga anställda.

Att flera röster nu menar att det var fel att utreda vad som förevarit är en sorts efterhandskonstruktion sedan dödsfallet inträffat. Frågan är vad som är sant och relevant. Det var detta som skulle klargöras, och utredaren konstaterar att jäv förelåg när Löfving fattat beslut. Är den slutsatsen fel? Nej, ingen har hävdad det.

Vad man kritiserar är att utredningen föregripit åklagarens förundersökning. Men utredaren Runar Viksten säger i kvällens Agenda i SVT att han inväntat klartecken från åklagaren för att inte ”klampa in” på förundersökningen och straffrättsliga bedömningar.

Sverige kan inte vänta

Och svenska folket kan inte vänta på en förundersökning som hade kunnat ta lång tid. Förtroendet för polisledningen måste återskapas. Visst skulle det varit bättre om någon annan än en av de inblandade, rikspolischefen Thornberg, tillsatt utredningen. Men någon sådan finns inte enligt den modell Sverige har med att förbjuda ministerstyre. I alla andra länder hade justitieministern kunnat ingripa, men det är förbjudet i Sverige.

Något som justitieministern kan göra är att byta polisledning. Det måste ske. Jag har tidigare skrivit att det borde bli en rikspolischef från utlandet som inte är inblandad i eller befläckad med hur svensk polis inte fungerat senaste 20 åren.