Det är inte bara lagstiftande politiker som behöver vakna och skärpa straffen, också domarkåren måste vakna ur sin törnrosasömn. Nu har Högsta domstolen gjort det i ett viktigt fall om hur bevis i våldsbrott ska tolkas.

KOMMENTAR. En mordmisstänkt friades av hovrätten men döms nu till livstids fängelse av Högsta domstolen. Alimamy Cole, 25, sköt kallblodigt, med flera skott, ihjäl en jämnårig man på en busshållplats i Märsta norr om Stockholm den 2 oktober 2020.

Han friades av hovrätten eftersom varje enskilt indicium inte höll för att uppnå beviskraven. Men Högsta domstolen ändrar nu domen. Det är hela beviskedjan som ska avgöra, inte varje enskild pusselbit.

Åklagaren kunde visa flera blodspår från den dödade mannen i Alimamy Coles hem och på hans kläder.

Ändå påstår hovrätten, likt i så många andra fall, att det inte går att fälla någon som skyldig. Flera jurister och poliser har hävdat att det i Sverige inte går att få någon fälld för dödsskjutningar om man inte griper dem på bar gärning, med pistolen i hand och de erkänner brottet.

Sveriges domarkår är lika verklighetsfrånvänd som de flesta politiker som styrt landet de senaste 20-30 åren. Man tycker synd om mördare och friger dem så fort man ser minsta chans att kritisera bevisningen. De resonerar som S-politruken Dan Eliasson: ”Vad har de stackarna varit med om!?”

Trendbrott – nytolkning av ”ställt utom rimligt tvivel”

Nu avvisar Högsta domstolen denna slapphetens och anarkins utveckling i Sverige som undergräver rättsstatens effektivitet och trovärdighet.

Lagen kräver att åklagaren ska visa att det är ”ställt utom rimligt tvivel” att den tilltalade har begått brottet.

Domstolen ska kunna dra slutsatsen att det inte finns andra möjliga förklaringar till händelseförloppet. Om det i något avseende kvarstår osäkerhet kan detta tolkas som att beviskravet inte är uppfyllt.

Det är här domstolarna de senaste årtiondet spårat ur. De anser att om minsta avvikelse från det åklagaren lägger fram har kunnat ske, anses inte beviskraven uppfyllda. Det är galenskap.

Läxar upp svenska domstolar

Så uttrycker sig inte HD, men man skriver:

”Någorlunda rimliga alternativa förklaringar” behöver kunna uteslutas för att domen ska bli fällande. En sådan ”måste dock framstå som praktiskt möjlig” och att det finnas ”anledning att räkna med den just i det fall” som prövas. En alternativ förklaring ska i det enskilda fallet ställas mot ”hur stark den övriga
utredningen till stöd för åtalet är”.

Vilken (bokstavlig) örfil på slappa svenska domstolar!

HD utvecklar: Det ska ”räcka att åklagaren lägger fram så mycket bevisning att invändningen framstår som obefogad. Bevislättnaden motiveras framför allt av att det som åklagaren i dessa situationer ska bevisa är att någonting inte har inträffat.”

Med andra ord: domarna får inte sitta i domstolen och fabulera om hur ett brott skulle kunnat gå till och sedan kräva att åklagaren ska bevisa att det inte skett på det sättet.

Och sedan utdelar HD en stenhård (bokstavlig) uppercut mot nonchalanta domstolar: ”Innebörden av … fri bevisprövning … innebär emellertid inte att värderingen av den bevisning som åberopas är helt överlämnad åt domstolens skönsmässiga bedömning.”

Detta gäller så kallade indiciemål när man har mängder med fakta som talar mot en viss person, men inget som ger 100-procentigt bevis för vem som utfört brottet.

Domen är ”jätteviktig”

Åklagare har länge påpekat att det är mycket svårt att få en fällan dom vid skjutningar.

– Dagens dom är jätteviktig. Den kommer att få en stor betydelse för framtiden, inte minst vid skjutningar i kriminella miljöer, säger riksåklagare Petra Lundh.

– Högsta domstolen har delat min bedömning om hur man ska värdera den här typen av tekniskbevisning, säger hon.

Den dömde har flytt Sverige

Eftersom Alimamy Cole försattes på fri fot har han lämnat landet. Ryktet säger att han finns i Sierra Leone. Måtte han aldrig komma tillbaka till Sverige. Om han gör det väntar dock en långvarig inlåsning.