Efter valet har vi i flera kommuner sett hur partier ”köper” varandra genom att erbjuda hiskeliga höjningar av politikerarvoden – som skattebetalarna får betala genom sämre service. I Sölvesborg sker namninsamling för att få folkomröstning till stånd.

Politikerarvoden har höjts och ännu fler arvoderade uppdrag har införts efter valet i flera kommuner och regioner. Ofta har det varit ett sätt att få ihop nya majoriteter som inte diskuterades före valet, men som kommer till stånd efter att partiföreträdare ”köpts” med höga arvoden.

Femdubblat arvode

Ett sådant exempel är Sölvesborg där Socialdemokraterna erbjöd Moderaternas gruppledare ett femdubblat arvode för att bryta samarbetet med Sverigedemokraterna och istället låta Socialdemokraterna komma tillbaka till makten. Kitt Mårtensson (M) fick som tack för besväret ett höjt arvode från 20 procent av heltid till 100 procent av heltid för sitt uppdrag som vice ordförande i kommunstyrelsen.

Moderaterna sa ingenting om en möjlig koalition S-M i kommunen före valet, och valresultatet gav ökat väljarstöd för den sittande majoriteten med SD-M-KD-Sol. Ändå bytte Moderaterna sida.

Kampanj för folkomröstning mot giriga politiker

Upprördheten mot Moderata politikers agerande har resulterat i att namninsamling startat för att få en folkomröstning tillstånd om kommunens politikerarvoden.

Folkinitiativet skriver i sitt upprop till namninsamling: ”Sölvesborgsborna röstade inte för ökade kostnader för politiken och ytterligare omotiverade heltidarvoderade personer i nämnder som tidigare aldrig behövts, oavsett politisk färg på styret.”

Man vill genomföra en lokal folkomröstning om den kraftiga arvodeshöjningen för förste vice ordförande i kommunstyrelsen. Kommuninvånarna bör kunna yttra sig om att arvodet sänks tillbaka till 20 procent.

Kostnaderna för politiken borde istället sänkas

En ledande röst för folkomröstningen är Louise Erixon (SD), fram till i höstas kommunstyrelsens ordförande i Sölvesborg. Hon vänder sig mot att politiker kräver högre arvoden och dessutom utökar den politiska nivån genom att utöka antalet ledamöter i nämnder, politiker som också ska ha arvoden.

– Istället för att höja arvoden borde man sänka kostnaderna för politiken. Därför har vi startat ett folkinitiativ i Sölvesborg för att få till en lokal folkomröstning om arvoden, säger Louise Erixon i intervju med Riks.

– När vi tog över efter valet 2018 sänkte vi de politiska arvodena och minskade antalet ledamöter i nämnderna. Det var moderaterna med på då. Nu utökar man kostnaderna med Socialdemokraterna, säger hon.

Se intervjun i Riks: