Antalet friskolor blir fler. De erbjuder lugnare studiemiljö och mindre stök. Frågan är varför inte kommunerna kan få ordning och studiero i sina skolor.

KOMMENTAR. Den kommunala skolan var för stökig, tycker eleverna som valt friskolan Nordic International School framför den kommunala skolan. Eleverna som söker sig till friskolor gör det för att få studiero.

“Stör du på lektionen eller gör du nåt du inte ska, så får du en konsekvens”, säger elever som SVT talat med.

Det finns alltså fullt begripliga skäl till varför friskolorna växer i Sverige.

Men för kommunerna med de stökiga, bråkiga och otrygga skolorna blir det kämpigt.

I Kalmar kommun har man fått göra nedskärningar av olika slag i den kommunala skolan sedan Nordic international School etablerade sig, rapporterar SVT.

Varför flyr elever kommunernas skolor?

Sedan väljer SVT att ensidigt ge en part, kommunerna, tolkningsföreträde. SVT-granskningen visar att i mer än hälften av kommunerna där friskolan har ansökt om att öppna så ”varnar” kommuntjänstemän för att etableringen kommer att få negativa följder. ”Det handlar till exempel om försämrad kvalitet i den kommunala skolan och ökad segregation”, skriver SVT.

Men det är ju kommunerna som missköter de egna skolorna, vilket gör att föräldrar och deras elever flyr från kommunens skolor.

Pengar inte problemet

Borde inte fokus läggas på kommunerna och deras oförmåga att skapa god studiemiljö?

I utsatta områden får skolor dubbelt så hög skolpeng som i lugna stadsdelar, så det är inte pengar som är problemet.

Det är något annat som felar i kommunal verksamhet. Eleverna som SVT talat med är inne på rätt spår. Friskolor som upprätthåller disciplinen i skolan blir populära.

När ska kommuner och skolpolitiker ta till sig detta? Det kan inte vara så att bråkiga elever får härja fritt enligt de vänsterflummiga teorierna om ”lågaffektivt bemötande”.

Om kommunerna såg till att skapa ordning och reda i skolorna, både i klassrummen, korridorerna och på skolgårdarna, skulle flykten till friskolor kunna vändas. Det är upp till kommunerna själva.

Så länge friskolor kan erbjuda bättre studiemiljö och därmed förmodligen högre kunskapsinhämtning, är de en tillgång för samhället och det uppväxande släktet.